BEZPŁATNA WIEDZA

Najczęściej popełniane błędy przy leasingu

Leasing jest umową cywilnoprawną, podobną nieco do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Leasingodawca, który jest tu stroną finansującą, oferuje leasingobiorcy daną rzecz do użytkowania, a on w zamian za to płaci co miesiąc raty w ustalonej wysokości. Umowa leasingu zawsze podpisywana jest na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy. Po zakończeniu spłaty rat leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu. Choć w wielu przypadkach leasing jest niezwykle opłacalną formą finansowania, to jednak przez pewne uchybienia i niedociągnięcia może stać się zupełnie odwrotnie. Jakie są najczęściej popełniane przy leasingu błędy ?

Zbytni pośpiech

Jak wiadomo pośpiech to najgorszy doradca, dotyczy to niemal każdej dziedziny życia, również kwestii związanych z leasingiem. Choć cała procedura nie jest skomplikowana, to jednak by zyskać jak najwięcej, warto się do niej odpowiednio przygotować. Należy również rozejrzeć się po ofertach rynkowych, by mógł wybrać ten najkorzystniejszy i  najbardziej opłacalny leasing.

Zły wybór dostawcy

To leasingobiorca odpowiedzialny jest za wybór przedmiotu finansowania i jego dostawcy, więc jak łatwo się domyślić, to za wszelkie błędy popełnione w tym zakresie odpowiada tylko i wyłącznie on. Firma leasingowa udziela jedynie finansowania, tak naprawdę w żaden sposób nie wpływając na przedmioty wyboru.

O ile w przypadku nowych samochodów czy urządzeń z wszelkimi usterkami, czy wadami fabrycznymi nie będzie większych problemów, o tyle przy zakupie używanych, mogą się już one pojawić. Dlatego gdy finansowane są z leasingu, przed zakupem warto je bardzo dokładnie sprawdzić, pod względem stanu technicznego i ewentualnych usterek.

Źle dobrana forma finansowania

Leasing można podzielić na operacyjny i finansowy, ale istnieją również hybrydowe rozwiązania łączące w sobie obie te opcje (pożyczki leasingowe). Należy mieć świadomość tego, że poszczególne opcje różnią się między sobą, dlatego w każdym przypadku należy decyzję o sposobie finansowania podejmować indywidualnie, mając na uwadze specyfikę leasingowanego przedmiotu i dodatkowe opłaty z tym związane. Źle dobrana opcja może przyczyniać się do konieczności ponoszenia zbędnych kosztów.

Nieodpowiednie porównywanie ofert leasingowych

Wiele osób wybierając ofertę leasingu, zwraca uwagę wyłącznie na sumy opłat. To duży błąd, który w rzeczywistości może narazić leasingobiorcę na dość wysokie, zbędne koszty. Porównując oferty, należy zwrócić również uwagę na różnego rodzaju opłaty dodatkowe.

Założenie, że każda firma może skorzystać z leasingu

Wiele firm błędnie zakłada, że nawet działając na rynku bardzo krótko, na pewno będą mogli skorzystać z ofert leasingu na wybrany sprzęt. Ton błąd, pewne mogą być tylko firmy, które mają już swoją historię działalności. W przeciwnym wypadku konieczna jest pomoc poręczyciela, który również musi mieć dość długą historię swojej działalności.