Ubezpieczenia

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Oferujemy ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASSISTANCE i dodatkowe rozszerzenia. Wybieramy najatrakcyjniejsze oferty spośród

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE


Ubezpieczenia te w swoim zakresie pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieżą i dewastacją

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE


Twoje Życie to ubezpieczenie na życie i zdrowie, dzięki któremu możesz otrzymać wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Oferujemy pełen zakres ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia grupowe.

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE


Gwarancje ubezpieczeniowe przygotowujemy zarówno pod zawarte już umowy, jak i te, które są w fazie negocjacji

UBEZPIECZENIA GAP


Gwarancje ubezpieczeniowe przygotowujemy zarówno pod zawarte już umowy, jak i te, które są w fazie negocjacji