Ubezpieczenia majątkowe

Chroni Cię przed stratami finansowymi w przypadku, gdy coś nieoczekiwanego wydarzy się na Twojej nieruchomości.

Ubezpieczenie mienia lub odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia majątkowe kojarzone są właśnie z ubezpieczeniami mieszkań i domów jednorodzinnych. Ubezpieczenia te w swoim zakresie pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieżą i dewastacją. Obejmują one zakresem ubezpieczenia konstrukcję budynków, jak również stałe elementy, ruchomości domowe.

Ubezpieczenia mieszkań i domów oferowane w dzisiejszych czasach, w swoim zakresie oprócz wyżej wymienionych ryzyk, mogą być rozszerzane o różne dodatkowe opcje ubezpieczeń.

  • Ubezpieczenia od przepięć
  • Ubezpieczenie assistance
  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Ubezpieczenie obiektów małej architektury
  • Ubezpieczenie garaży oraz budynków gospodarczych