Gwarancje ubezpieczeniowe

OCHRONA PRZED RYZYKIEM

Gwarancja w przypadku niewywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań.

Gwarancje ubezpieczeniowe przygotowujemy zarówno pod zawarte już umowy, jak i te które są w fazie negocjacji. Naszym nadrzędnym celem jest przejęcie możliwie najszerszego zakresu obowiązków od naszych klientów i sprawne przeprowadzanie ich od początku do momentu, gdy gwarancja jest złożona beneficjentowi.