Najczęściej popełniane błędy przy leasingu

Leasing jest umową cywilnoprawną, podobną nieco do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Leasingodawca, który jest tu stroną finansującą, oferuje leasingobiorcy daną rzecz do użytkowania, a on w zamian za to płaci co miesiąc raty w ustalonej wysokości. Umowa leasingu zawsze podpisywana jest na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy. Po zakończeniu spłaty rat […]