Ubezpieczenia Nowy Sącz

UBEZPIECZENIE DLA TWOJEGO POJAZDU

Ubezpieczenia komunikacyjne Nowy Sącz

Ubezpieczenia komunikacyjne w Nowym Sączu można zaliczyć do segmentu ubezpieczeń majątkowych, ściśle powiązanych z ryzykiem ponoszone przez osoby, które poruszają się pojazdami mechanicznymi. Najpopularniejsze ubezpieczenia komunikacyjne to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (obowiązkowe), ubezpieczenie AC - auto casco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków czy assistance. Tak naprawdę ubezpieczenia samochodów Nowy Sącz występują i jeszcze w wielu różnych rodzajach zależnych od indywidualnych ustaleń towarzystw ubezpieczeniowych.

Nie wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe, część z nich jest dobrowolna. Do pierwszej grupy ubezpieczeń na samochód z pewnością można zaliczyć ubezpieczenie OC pojazdu, które posiadać musi każda osoba poruszająca się samochodem osobowym i nie tylko. Pozostałe typy ubezpieczeń są całkowicie dobrowolne i kierowca może z nich skorzystać, jeżeli wyraża na to taką chęć. Skoro ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe, warto wiedzieć, na czym polega. Otóż ubezpieczenie auta OC daje ochronę w przypadku szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. Jeżeli posiadacz ubezpieczenie jest sprawcą wypadku czy kolizji, to z jego polisy będzie wypłacane odszkodowanie osobie poszkodowanej w wyniku zderzenia.

Wielu kierowców zastanawia się nad tym, czy dodatkowe ubezpieczenia samochodów w Nowym Sączu, na przykład ubezpieczenie na samochód auto casco to na pewno dobre rozwiązanie. Co prawda taka sytuacja wiąże się z koniecznością poniesienia nieco większych kosztów, jednak prawda jest taka, że im więcej wykupionych ubezpieczeń tym większa jest ochrona zarówno kierowcy, jak i jego pojazdu. Warto jednak pamiętać o tym, że zasada ta działa tylko w przypadku gdy polisa zostanie wybrana świadomie, a kierowca doskonale zna zakres jej obowiązywania.

Oferujemy atrakcyjne ubezpieczenia takich towarzystw jak PZU, AXA, Warta, Generali i wiele innych.

ZABEZPIECZ SWOICH BLISKICH

Ubezpieczenie na życie Nowy Sącz

Ubezpieczenie na życie Nowy Sącz to bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą zabezpieczyć swoich bliskich przed finansowymi skutkami ich śmierci, poważnej choroby lub wypadku. Suma ubezpieczenia może być bardzo zróżnicowana i zależna jest przede wszystkim od tego, jaka kwota zostanie ustawiona podczas zawierania umowy. W zależności od ustaleń polisa na życie Nowy Sącz może obowiązywać w momencie choroby lub śmierci bądź też, gdy osoba ubezpieczona duży i określonego wieku czy zostanie u niej zdiagnozowana choroba śmiertelna.

Polisa na życie może być wykupiona przez każdego, kto spełnia kryteria wiekowe narzucone przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wysokość składki na polisę na życie, zależna jest od wielu czynników. Największy wpływ na to ma przede wszystkim charakter wykonywanej pracy, stan zdrowia, historia chorób, zakres ochrony, suma ubezpieczenia oraz wiek ubezpieczonego.

Współpracujemy z takimi towarzystwami ubezpieczeniowymi jak Aviva, AXA, Compensa, Generali, PZU, UNIQA czy wiele, wiele innych.

OC WŁASNEGO MIENIA

Ubezpieczenia majątkowe Nowy Sącz

Ubezpieczenie majątkowe w Nowym Sączu to ubezpieczenie zabezpieczające mienie własne od odpowiedzialności cywilnej. W tym przypadku ochrona dotyczy utraty czy zniszczenia wskazanych w polisie przedmiotów lub nieruchomości - domów i mieszkań. To bardzo ważne bowiem ubezpieczenie nie obejmuje innych elementów, które nie zostaną wskazane w umowie ubezpieczeniowej. Dlatego też decydując się na ubezpieczenie majątkowe przed podpisaniem umowy, należy bardzo starannie zastanowić się nad tym, jakie przedmioty czy nieruchomości powinny stanowić przedmiot ubezpieczenia. Większość osób decyduje się na ubezpieczenie domu lub dowolnej nieruchomości.

Ubezpieczenie majątkowe to, również ubezpieczenie OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenie OC samochodu. To pierwsze obejmuje szkody, jakie zostaną wyrządzone przez posiadacza polisy osobom trzecim lub ich mieniu.

Ubezpieczenie majątkowe dotyczyć może nie tylko osób indywidualnych, ale również firm, które chcą zabezpieczyć swoją płynność finansową. W tym przypadku ubezpieczenie będzie chroniło aktywa przedsiębiorstwa przed następstwami niefortunnych zdarzeń, jakie zostaną wskazane w umowie polisy. To jakie zdarzenia będą w nim wskazane, zależy przede wszystkim od charakteru prowadzonej działalności, jak i ryzyka, jakie jest z nią związane.

NAPISZ DO NAS

Zapraszamy do współpracy!

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Bartłomiej Jurecki z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 169. Pozostawione dane będą przetwarzane w celu obsługi korespondencji a także przedstawienia oferty.