BEZPŁATNA WIEDZA

Zdolność leasingowa – co ma na nią wpływ?

Leasing to bardzo popularna forma finansowania. Zanim jednak przedsiębiorca się na nią zdecyduje, powinien wiedzieć, że choć wymagania w stosunku do leasingobiorców nie są tak restrykcyjne jak w przypadku kredytobiorców, to jednak zawsze sprawdzana jest zdolność leasingowa. To właśnie na jej podstawie, instytucja finansowa będzie mogła sprawdzić, czy leasingobiorca będzie w stanie spłacać miesięczne raty.

Czym jest zdolność leasingowa?

Zdolność leasingowa to po prostu wiarygodność finansowa, którą ocenia się na podstawie wytypowanych przez leasingodawcę kryteriów. Te mogą być bardzo różne, ponieważ każda z firm może ustalać je indywidualnie.

Przedsiębiorca starający się o leasing musi odpowiednio udokumentować swoje możliwości finansowe, przekonując przy tym leasingodawcę, że będzie w stanie systematycznie spłacać swoje miesięczne zobowiązania.

W jaki sposób sprawdzana jest zdolność leasingowa?

Badaniem zdolności leasingowej zajmuje się specjalny zespół, analityków biorących pod uwagę szereg bardzo różnych czynników. To między innymi:

  • czas obecności przedsiębiorstwa na rynku,
  • historia w BIK,
  • obecność w bazach danych BIG,
  • powiązania biznesowe.

Warto wiedzieć, że często przy badaniu zdolności leasingowej analizie poddawane są nie tylko dokumenty potwierdzające możliwości finansowe firmy, również zdarza się często tak, że analitycy osobiście stawiają się na wizytację do siedziby przedsiębiorstwa.

Co obniża zdolność leasingową przedsiębiorstwa?

Istnieje kilka czynników, które mogą negatywnie wpływać na zdolność leasingową, przez co firma może otrzymać decyzję odmowną odnośnie skorzystania z takiej formy finansowania.

Co negatywnie wpływa na zdolność w leasingu? To przede wszystkim:

  • opóźnienia i przestoje w płatnościach,
  •  nieregularna spłata rat leasingowych,
  • zerwanie umowy leasingowej w przeszłości,
  • negatywne wpisy w bazach dłużników,
  • negatywna historia właściciela przedsiębiorstwa w bazach kredytowych (dotyczy to jego osobistych finansów).

W większości przypadków powyższe czynniki wykluczają możliwość skorzystania z leasingu, ponieważ ich zdolność do spłaty należności oceniania jest bardzo nisko.

O czym warto pamiętać, składając wniosek o leasing?

Przedsiębiorca, zanim złoży wniosek o udzielenie finansowania w formie leasingu powinien sam, szczerze i  z realnym podejściem do sprawy przeanalizować swoją sytuację finansową. Dobrze jest jeżeli analizie podda raporty BIK, a także sprawdzi, czy na pewno wszystkie jego zobowiązania są regularnie spłacane – zarówno te firmowe jak i prywatne. Należy pamiętać o tym, że w biznesie prywatne finanse właściciela są również istotne dla oceny zdolności leasingowej.

Dlaczego przedsiębiorca powinien sam przeanalizować swoją sytuację finansową? Dzięki temu będzie miał on jasność co do tego, czy będzie mógł realnie starać się o uzyskanie leasingu, czy może lepszy rozwiązaniem będzie znalezienie innej metody finansowania środka trwałego lub poprawa aktualnej sytuacji w finansach, zmierzająca do poprawy zdolności leasingowej.