BEZPŁATNA WIEDZA

Leasing bez wpłaty własnej – czy to możliwe?

Firmy leasingowe działające na rynku chcąc zachęcić jak największe grono potencjalnych klientów do skorzystania z ich usług, umożliwia finansowanie poprzez leasing zakupu środków trwałych bez wkładu własnego. Wówczas czynsz inicjalny wynosi 0%. Kiedy możliwy jest leasing bez wpłaty własnej? Czy na pewno jest to opłacalne rozwiązanie?

Czynsz inicjalny – jaka jest jego rola w leasingu?

W przypadku leasingu bez wkładu własnego istotne znaczenie odgrywa czynsz inicjalny. Co to takiego? Otóż jest to po prostu wstępna opłata leasingowa, odpowiadająca kwocie wkładu własnego. Wnosi się ją do firmy leasingowej, aby odpowiednio zabezpieczyć źródła finansowania. Czynsz inicjalny zawsze ma charakter bezzwrotny. W przypadku braku regularnych spłat rat czynsz inicjalny może być wykorzystany do pokrycia ewentualnych zaległości.

Jaki jest cel stosowania czynszu inicjalnego? Przede wszystkim dzięki niemu z założenia ma zostać wyeliminowany problem niewypłacalności leasingobiorców.

Leasing bez wpłaty własnej – kto skorzysta na takim rozwiązaniu?

Leasing bez wpłaty własnej jest jak najbardziej możliwy. W takim przypadku wartość czynszu inicjalnego wynosi 0%. W praktyce wygląda to tak, że leasingobiorca ponosi żadnej opłaty początkowej.

Nie każdy jednak może uzyskać leasing bez wpłaty własnej. To, kto skorzysta na takim rozwiązaniu określają specjalne kryteria –  każda instytucja finansowa ustala je indywidualnie. W większości przypadków wpływ na wysokość wpłaty własnej ma przede wszystkim zdolność leasingowa, staż na rynku  czy tryb zawarcia umowy. Spore znaczenie ma również rodzaj i wartość branego w leasing środka.

Leasing bez wpłaty własnej – jak to działa?

Leasing bez wkładu własnego to opcja finansowania atrakcyjna dla wielu przedsiębiorców, jednak czy w rzeczywistości jest ona opłacalna? Decydując się na takie rozwiązanie, umowę leasingową można uruchomić bez własnych środków. Gdy tylko zostanie podpisania umowa leasingowa, leasingodawca kupuje wybrany przez przedsiębiorcę przedmiot leasingu, angażując w całości swoje środki. Leasingobiorca jest natomiast zobowiązany do spłaty tej należności w miesięcznych ratach określonych w umowie.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że choć leasing bez wkładu własnego jest dość często spotykanym zjawiskiem, to jednak bardzo rzadko jest on udzielany na naprawdę wartościowe przedmioty (np.nieruchomości).

Czy nowa firma może skorzystać z leasingu bez wkładu własnego?

Z leasingu bez wkładu własnego mogą korzystać przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które na rynku są już od dłuższego czasu i mają na nim ugruntowaną, pewną pozycję. Bardzo rzadko zdarza się, aby firma działająca na rynku mniej niż 12 miesięcy mogła skorzystać z leasingu bez wkładu własnego.

Dlaczego nowe firmy nie otrzymują leasingu bez wpłaty własnej? Wynika to przede wszystkim z tego, że ze względu na krótki okres działania nie są w stanie udokumentować swojej zdolności leasingowej.