BEZPŁATNA WIEDZA

Zalety i wady leasingu – warto czy nie?

Leasing to obecnie jedna z najpopularniejszych form finansowania, z których korzystają przedsiębiorstwa. Co ważne jest w większości przypadków też najtańszym sposobem sfinansowania zakupu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej środka trwałego. Leasing to forma finansowania, która ma wiele zalet, ale nie jest też pozbawiona wad. Czy biorąc pod uwagę mocne i słabe strony korzystanie z niego jest opłacalne?

Jakie są zalety leasingu?

Leasing jako forma finansowania ma wiele zalet. Jedną z nich jest uproszczona procedura przyznawania, która trwa znacznie krócej niż w przypadku standardowego kredytu. Formalności w tym przypadku zostały ograniczone do niezbędnego minimum, bez wykazywania zdolności kredytowej czy przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń. Warto jednak pamiętać, że procedura uproszczona odnosi się wyłącznie do popularnych środków trwałych, na które jest duże zapotrzebowanie na rynku.

Leasing ma tę zaletę, że przy jego pomocy można finansować różne przedmioty (zarówno nowe jak i używane), nie tylko samochody osobowe czy dostawcze (do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony). Poprzez leasing można sfinansować również zakup maszyn produkcyjnych, urządzeń rolniczych, sprzętu budowlanego, komputerów, urządzeń poligraficznych, sprzętu medycznego, paneli fotowoltaicznych, mebli, a nawet nieruchomości.

Dla wielu firm leasing to dobry sposób na uniknięcie zamrożenia środków. Przedsiębiorstwo może nabyć niezbędne środki trwałe bez angażowania własnych środków. Płaci przy tym miesięczne raty, dopasowane do ich możliwości finansowych. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może zostać wykupiony za ustaloną wcześniej stawkę (która nie jest zbyt wysoka).

Leasing nie ma wpływu na zdolność kredytową, co oznacza, że firma jeżeli może wykazać się zdolnością kredytową, może starać się o uzyskanie kredytu.

Jakie są wady finansowania zakupu poprzez leasing?

Jedną z największych wad leasingu jest to, że leasingowany przedmiot aż do końca trwania umowy nie będzie własnością leasingobiorcy, a firmy udzielającej finansowania. W niektórych przypadkach leasingodawca będzie wymagał zakupu dodatkowego ubezpieczenia, co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami. Dla wielu firm wadą będzie też czas leasingowania wynoszący nawet kilka lat.

W przypadku leasingu finansowego konieczne jest także opłacenie podatku VAT.Czy leasing się opłaca?

Biorąc pod uwagę zarówno słabe jak i mocne strony – czy leasing jest korzystną formą finansowania? Nawet pomimo licznych zmian przepisów i podatków leasing niezmiennie pozostaje najkorzystniejszą formą finansowania, z której przedsiębiorcy korzystają znacznie częściej niż z kredytu.

Leasing ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. Te pierwsze znacząco przeważają przy podejmowaniu przez przedsiębiorców decyzji o skorzystaniu z takiej formy finansowania.