BEZPŁATNA WIEDZA

Leasing bez wpłaty własnej – czy to możliwe?

Coraz więcej firm działających na rynku leasingowym ma w swojej ofercie leasing środków trwałych bez wkładu własnego (czynsz inicjalny=0%). Co warto wiedzieć o leasingu bez wpłaty własnej? Czy na pewno będzie to korzystne rozwiązanie w leasingu?

Wpłata własna w leasingu

Wpłata własna w leasingu określana jest jako czynsz inicjalny – obowiązkowy by mogło dojść do zawarcia umowy leasingowej. Taka wpłata jest zabezpieczeniem źródła finansowania dla firmy leasingowej.  W przypadku braku spłaty rat przez leasingobiorcę firma leasingowa może potraktować czynsz inicjalny jako środki do spłaty zadłużenia. Wartość wpłaty własnej waha się od 0 do 45% wartości leasingowanego środka.

Kiedy możliwy jest leasing bez czynszu inicjalnego?

Z leasingu bez wpłaty własnej można skorzystać wyłącznie wtedy, gdy firma leasingowa wyznacza wartość czynszu inicjalnego na 0%. Tylko w takim przypadku leasingobiorca nie musi wnosić opłaty wstępnej (choć po odpowiednich ustaleniach z firmą leasingową mając możliwości finansowe, może tego dokonać).

Warto  jednak wiedzieć, że choć firma leasingowa oferuje leasing z czynszem inicjalnym na poziomie 0% nie jest to równoznaczne z tym, że każdy będzie mógł z takiej możliwości skorzystać. To do kogo oferta będzie skierowana, zależne jest wielu czynników zawartych w indywidualnych zasadach firmy leasingowej.

Czynsz inicjalny a korzyści podatkowe

Czy leasing bez wkładu własnego jest dobrym rozwiązaniem? Być może wydaje się to opcja korzystna, jednak warto pamiętać o tym, że przedsiębiorca, opłacając czynsz inicjalny, może od niego odliczyć podatek VAT nawet w wysokości 50% lub 100%. Całkowite odliczenie będzie może w przypadku użytkowania przedmiotu leasingowanego wyłącznie do celów służbowych.

Leasing bez wkładu własnego w procedurze uproszczonej

W większości przypadków przy czynszu inicjalnym wynoszącym 0% firmy leasingowe stosują pełną procedurę, ponieważ nie ma możliwości zastosowania trybu uproszczonego.

Przy pełnej procedurze bardzo dokładnie weryfikowana jest zdolność leasingowa wnioskodawcy, co wymaga przedstawienia wielu dokumentów i zaświadczeń potwierdzających uzyskiwane dochody.

Czy rodzaj leasingowanego przedmiotu ma wpływ na wpłatę własną?

Warto wiedzieć, że w przypadku firm leasingowych udzielających finansowania z czynszem inicjalnym 0% możliwość skorzystania z zawarcia umowy bez wkładu własnego zależy także od tego, co jest przedmiotem finansowania. W przypadku popularnych środków trwałych najczęściej nie ma większego problemu z tym, by skorzystać z opcji czynszu inicjalnego 0%. Problemy mogą się jednak pojawić przy drogich środkach trwałych lub takich, które w razie niewypłacalności leasingobiorcy ciężko będzie zbyć. Wówczas firma leasingowa może nie udzielić finansowania z zerowym wkładem własnym.

Leasing 0% dla nowych firm

Bardzo rzadko zdarza się, by z leasingu zerowego mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które działają na rynku mniej niż 12 miesięcy i nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji. Warunkiem udzielenia leasingu mogą w tym przypadku być dodatkowe zabezpieczenia w postaci umowy przewłaszczenia, poręczenia innej firmy, weksla in blanco czy blokady środków na lokacie.