BEZPŁATNA WIEDZA

Uproszczona procedura leasingu – czym się charakteryzuje?

W uzasadnionych okolicznościach możliwe jest zastosowanie uproszczonej (błyskawicznej) procedury leasingu. W praktyce oznacza ona, że przedsiębiorca będzie mógł uzyskać potrzebne mu dofinansowanie bez konieczności przedstawienia ogromnej ilości dokumentów finansowych. W tej procedurze wystarczy jedynie dowód osobisty i prawidłowo wypełniony wniosek.

Uproszczona procedura leasingu – podstawowe informacje

Dzięki uproszczonej procedurze leasingu firma może nabyć środek trwały bez zbędnych formalności, które niejednokrotnie trwają naprawdę bardzo długo. Wystarczy jedynie wniosek, wypełnione zgody i oświadczenia, a także dowód osobisty.

W większości przypadków długość wniosku to maksymalnie trzy strony – znajdują się w nim wyłącznie najważniejsze informacje dotyczące między innymi sytuacji finansowej firmy, aby leasingodawca mógł oszacować, czy będzie ona w stanie regularnie dokonywać opłat leasingowych.

Bardzo często decyzja o przyznaniu finansowania bądź jego odmowie zapada w przeciągu 24 godziny od chwili złożenia wniosku.

Kto może skorzystać z uproszczonej procedury leasingu?

Tak naprawdę uproszczona procedura leasingu może być wykorzystana przez każdą firmę, która potrzebuje szybkiego sfinansowania zakupu środka trwałego. W praktyce bardzo często jest jednak tak, że ze względu na podwyższone ryzyko firmy udzielającej leasingu nie dają możliwości skorzystania z szybszych procedur firmom, które działają na rynku od niedawna (mniej niż rok). W większości przypadków bez większych trudności z uproszczonej procedury mogą swobodnie korzystać przedstawiciele wolnych zawodów (np. prawnicy, lekarze, pielęgniarki, aptekarze itd.).

Przedmioty finansowania w procedurze uproszczonej

Co może stanowić przedmiot finansowania w procedurze uproszczonej? W tym przypadku są to głównie łatwo zbywalne środki trwałe, takie, na które jest bardzo duży popyt na rynku wtórnym. Dlaczego właśnie te przedmioty? Przede wszystkim ze względu na to, że jest na nie duże zapotrzebowanie, a co za tym idzie, gdy leasingobiorca nie będzie w stanie spłacać swoich zobowiązań, leasingobiorca nic nie straci na tej transakcji – sprzeda leasingowany przedmiot i odzyska należne mu środki, jakie wyłożył.

Leasing uproszczony a standardowy

Pomiędzy procedurą uproszczoną a standardową w leasingu istnieje kilka  różnic, obejmujących przede wszystkim czas weryfikacji oraz ilość niezbędnych do dostarczenia dokumentów.

Procedura uproszczona wymaga jedynie wniosku i dokumentu tożsamości i trwa zazwyczaj nie dłużej niż 24 godziny. Natomiast standardowa procedura nie tylko trwa znacznie dłużej (ze względu na szacowanie ryzyka braku wypłacalności), ale również wymaga przedstawienia wielu dokumentów, między innymi deklaracji, że wobec firmy nie jest prowadzona egzekucja komornicza. 

Czym, jeszcze różni się procedura uproszczona od standardowej? Różnice polegają również na wysokości wkładu własnego. Leasing w procedurze uproszczonej wymaga opłaty wstępnej na poziomie 10-30%, natomiast w przypadku standardowej procedury w niektórych przypadkach nie ma potrzebny wnoszenia nawet minimalnej ilości wkładu własnego.

Uproszczona procedura, ale czy na pewno?

Należy liczyć się z tym, że niektóre firmy leasingowe oferują możliwość skorzystania z procedury uproszczonej, jednak przy dopełnianiu wszelkich formalności i tak żądają przedstawienia dokumentów finansowych. W takiej sytuacji uproszczona procedura jest tylko z nazwy, ponieważ w takim przypadku leasingodawca nie powinien domagać się przedstawienia żadnych dokumentów potwierdzających stan majątkowy leasingobiorcy.