BEZPŁATNA WIEDZA

Zakończenie leasingu a rejestracja pojazdu

Po spłacie wszystkich rat i wygaśnięciu umowy leasingowej istnieje możliwość wykupu auta. Warto jednak pamiętać o tym, że jest to związane z koniecznością rejestracji pojazdu.

Obowiązkowa rejestracja pojazdu po wykupie z leasingu

Po zakończeniu umowy leasingowej możliwy jest wykup auta i dalszego jego użytkowanie. Należy pamiętać o tym, że będzie to związane z jego ponowną rejestracją, co jest obowiązkowe. Od firmy leasingowej można otrzymać wszystkie dokumenty, które będą niezbędne do dokonania dalszych formalności.

Jakie dokumenty należy przygotować do rejestracji pojazdu? Poza wnioskiem o rejestrację niezbędna jest przede wszystkim:

  • faktura VAT wystawiona dla wykupu pojazdu,
  • karta pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • dotychczasowe tablice rejestracyjne,
  • potwierdzenie odbycia badania technicznego,
  • numer KRS leasingodawcy.

W przypadku rejestracji pojazdu po leasingu przez firmę niezbędne będzie dostarczenie wypisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do rejestru CEIDG oraz podanie numeru REGON działalności.

Do wniosku o rejestrację należy dołączyć również potwierdzenie uiszczenia wszystkich niezbędnych opłat.

Wypełniony wniosek wraz ze wszystkim niezbędnymi dokumentami należy złożyć w wydziale komunikacji na terenie powiatu odpowiadającego miejscu zamieszkania czy działalności firmy.

Czas oczekiwania na nowy  dowód rejestracyjny wynosi maksymalnie 30 dni.

Czas rejestracji pojazdu po zakończeniu leasingu

Na ponowną rejestrację pojazdu po wykupie z leasingu, nowy nabywca na 30 dni, licząc od dnia zakupu. Warto pamiętać o tym, że trzymanie się tego terminu jest bardzo ważne, a formalnościami należy zając się jak najszybciej. Dlatego? Otóż należy mieć świadomość tego, że za niedotrzymanie terminów grożą kary pieniężne.

Cała procedura rejestracji pojazdu po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów jest naprawdę bardzo prosta i nie należy się jej obawiać. Najważniejsze w tym przypadku jest ścisłe trzymanie się wyznaczonych terminów.

Czy sprzedając auto zaraz po wykupie, trzeba je rejestrować?

W niektórych przypadkach może zdarzyć się tak, że nowy właściciel niemal natychmiast po wykupie auta decyduje się na jego dalszą sprzedaż. Czy w takim przypadku również jest on zobowiązany do zarejestrowania auta? Nie. W takim przypadku rejestracja będzie tylko stratą czasu i pieniędzy, szczególnie że na odbiór nowego dokumentu trzeba byłoby poczekać kilka tygodni, co opóźniłoby sprzedaż. Warto jednak pamiętać, że niedopuszczalna jest sprzedaż auta z tymczasowym dowodem osobistym. Jak więc postąpić w takiej sytuacji? Otóż najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie wystawienie faktury na nowego nabywcę auta. Dodatkowo należy przekazać mu oryginalną fakturę wykupu z leasingu wraz z kompletem dokumentów otrzymanych od leasingodawcy. Mając pełen pakiet dokumentów, nowy nabywca bez większych trudności będzie mógł zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji.