BEZPŁATNA WIEDZA

Ubezpieczenie leasingowanego pojazdu

W przypadku leasingu przedmiot finansowania jest własnością firmy leasingowej, a nie osoby/ osób, które go użytkują. W przypadku pojazdów leasingowanych kierowca musi nie tylko posiadać obowiązkową polisę OC (wymóg dotyczy każdego posiadacza auta niezależnie od tego, z jakich środków zostało ono finansowane), ale również często wykupić dodatkowe ubezpieczenie wymagane przez leasingodawcę. Ten ostatni bez dodatkowego ubezpieczenia często odmawia udzielenia leasingu na auto.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu w leasingu?

Każdy leasingodawca niezależnie od tego co jest przedmiotem, leasing wymaga wykupu ubezpieczenia w pełnym zakresie ryzyk. Dzięki temu ma pewność, że leasingowany pojazd będzie odpowiednio zabezpieczony przed kradzieżą, zniszczeniem, uszkodzeniem itp.

Należ pamiętać o tym, że ubezpieczenie w leasingu będzie dodatkowym kosztem, który niekiedy nie jest uwzględniony w ofercie. Wówczas do miesięcznej raty leasingu należy również doliczyć koszty ubezpieczenia. Ich wysokość w dużej mierze zależna jest zarówno od wartości leasingowanego pojazdu jak i czasu obowiązywania umowy.

Leasingodawcy mają w swojej ofercie dodatkowe ubezpieczenie leasingowanych pojazdów, jednak jeżeli leasingobiorca wyraża taką chęć, może ubezpieczyć pojazd we własnym zakresie. Należy jednak liczyć się z tym, że samodzielne wyszukiwanie ubezpieczenia nie zawsze będzie opłacalnym rozwiązaniem. Bardzo często firmy leasingowe mają dostęp do korzystnych ofert, pozwalających na ubezpieczenie pojazdu niższym kosztem. Dodatkowo w przypadku skorzystania z ubezpieczenia od leasingodawcy istnieje możliwość jednorazowej opłaty całej kwoty bądź doliczenia kosztów ubezpieczenia do raty leasingu.

Ubezpieczenie w leasingu a cesja umowy

Zdarzają się sytuacje, w których leasingobiorca nie jest w stanie regularnie spłacać swojego zadłużenia, dlatego dochodzi do cesji umowy. Jak w takim przypadku będzie się przedstawiała kwestia związana z ubezpieczeniem? Przy leasingu pojazdu OC przechodzi na nowego użytkownika i trwa do momentu zakończenia ubezpieczenia.

Nieco inaczej przy cesji umowy przedstawia się sprawa z ubezpieczeniem AC. W przypadku gdy polisa została zawarta za pośrednictwem firmy leasingowej, ubezpieczenie jest kontynuowane. Natomiast gdy leasingobiorca zawarł umowę na własną rękę, wówczas po cesji przestaje ona obowiązywać, z nowy właściciel musi wykupić nowe ubezpieczenie AC.

Ubezpieczenie GAP

Wiele firm leasingowych wymaga od leasingodawców wykup ubezpieczenia GAP. Jest to ubezpieczenie chroniące pojazd przed utratą wartości samochodu. Ubezpieczenie GAP będzie przydatne przede wszystkim w przypadku kradzież samochodu bądź przy szkodzie całkowitej.

Ubezpieczenie GAP pozwala na zachowanie bezpieczeństwa finansowego zarówno dla leasingobiorcy jak i firmy leasingowej, tym bardziej że statystyki kradzieży w Polsce nie są optymistyczne, a tylko niespełna 20% skradzionych samochodów powraca do swoich właścicieli.

Dzięki GAP nie ma obaw o stratę wartości auta zarówno w wyniku szkody całkowitej jak i przy kradzieży pojazdu.