BEZPŁATNA WIEDZA

Oferty leasingu – na co zwracać uwagę, żeby wybrać najkorzystniejszą?

leasing-samopchodu

Każdy przedsiębiorca doskonale wie, jak korzystny dla jego firmy jest leasing np. na samochód. Dzięki temu stosunkowo niewielkim kosztem można stać się użytkownikiem auta, co przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju firmy. Myli się jednak ta osoba, która myśli, że oferty leasingu są w każdej firmie takie same. Jak się bowiem okazuje, różnić się one mogą naprawdę istotnymi dla leasingobiorcy szczegółami. Na co trzeba zwracać uwagę, aby wybrać korzystny leasing?

Ilość rat leasingu

Jeśli porównuje się oferty leasingu np. na samochód, koniecznie trzeba w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, na jak wiele rat będzie dany leasing rozbity. Wynikać z tego będzie wysokość comiesięcznej raty. Im liczba rat będzie wyższa, tym niższa będzie ich kwota.
Co jednak szczególnie ważne w tym aspekcie, trzeba zwrócić dużą uwagę na to, kiedy wypadać będzie dzień ostatniej raty. Często bowiem nieuczciwi leasingodawcy tak konstruują umowę, aby leasing kończył się kilka dni po zakończeniu polisy ubezpieczeniowej. Zmuszać to będzie leasingobiorcę do jej wykupienia. Często na niezbyt atrakcyjnych warunkach.

Sposób obliczania wysokości rat

Leasing z oprocentowaniem zmiennym, który jest w naszym kraju zdecydowanie najpopularniejszy, może mieć bardzo niekorzystną dla użytkownika umowę, której trzeba się szczególnie uważnie przyjrzeć. O co konkretnie w tym wypadku chodzi?
Jak każdy powinien doskonale wiedzieć, wysokość rat w leasingu z oprocentowaniem zmiennym wynika wprost ze wskaźnika WIBOR 1M lub 3M. Te z kolei oparte są na wysokości stóp procentowych, które ustala Rada Polityki Pieniężnej. Jeśli więc stopy procentowe będą wzrastały, wtedy rosnąć będzie również rata leasingu. Jeśli będą malec, rata również powinna spadać.
Jak się jednak okazuje, część leasingodawców zapisuje w umowach leasingu, że to od nich zależy wysokość raty leasingu. Prowadzić to będzie do sytuacji, gdy w chwili spadku stóp procentowych rata nie zmaleje, a różnica stanie się zyskiem dla leasingodawcy.

Zasady i koszt wcześniejszego zakończenia leasingu

Bardzo często leasingobiorcy sięgają po większą ilość rat, aby zmniejszyć ich kwotę, a jednocześnie planują nadpłacać leasing i zakończyć go przed czasem. Na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji? Co bardzo ważne, należy również sprawdzić, jakie konsekwencje wynikać będą z tego, gdy zawarta zostanie z inną firmą cesja leasingu, co skutkować będzie przeniesieniem wszelkich zobowiązań na inne przedsiębiorstwo.
Podstawową sprawą w przypadku wcześniejszego zakończenia leasingu jest kwestia ustalenia wysokości dyskonta, a także opłat manipulacyjnych, którymi leasingobiorca zostanie obciążony. Jest to bardzo ważne, ponieważ dość często leasingodawcy stosują nieuczciwe praktyki, które prowadzą do bardzo niekorzystnego rozliczania przedwcześnie zakończonych leasingów.

Opłaty dodatkowe

Podczas analizowania umów leasingu, nie można zapominać także o tym, aby sprawdzić, czy i w jakiej kwocie obecne będą opłaty dodatkowe do danej umowy. W tym celu należy zapoznać się z dosłownie całą tabelą opłat i prowizji, która musi zostać przedstawiona klientowi w chwili zawierania umowy.
Podczas przeglądania możliwych opłat szczególnie uważnie trzeba się przyjrzeć takim pozycjom, jak opłata za rejestrację pojazdu, opłata za udzielenie zgody na zewnętrzne ubezpieczanie, czyli takie, które wybierze i opłaci sam leasingobiorca, a nawet opłacie za udzielenie informacji o danym leasingobiorcy na wniosek policji lub też innych organów, co ma miejsce np. w sytuacji wykonania zdjęcia przez fotoradar.