BEZPŁATNA WIEDZA

Najczęstsze powody odmowy leasingu

Dla wielu przedsiębiorców leasing stanowi bardzo atrakcyjną formę finansowania zakupu środka trwałego. Jest to opcja znacznie korzystniejsza niż kredyt czy zapłata gotówką. Warto jednak wiedzieć, że choć w teorii jest to łatwa w pozyskaniu forma finansowania, to jednak nie każdy może z niej skorzystać. Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia leasingu?

Dlaczego leasing nie został udzielony?

Zasada działania leasingu jest bardzo prosta – leasingobiorca udostępnia leasingobiorcy prawo do korzystania z danej rzeczy na czas trwania umowy leasingowej. W zamian otrzymuje comiesięczne raty w określonej wysokości. Choć leasing uznawany jest za łatwo dostępny, to jednak zdarza się, że przedsiębiorca spotyka się z decyzją odmowną ze strony firmy leasingowej.

Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia leasingu?

Zbyt krótki staż na rynku

Firmy leasingowe niezależnie od tego, czy finansowanie ma być udzielone na samochód, czy może na maszynę w pierwszej kolejności zwracają uwagę na staż rynkowy. Przedsiębiorstwa, które działają mniej niż 6 miesięcy, mają mniejsze szanse na to, żeby skorzystać z tej formy finansowania – wszystko zależy oczywiście od kwoty.

Brak zdolności

Brak zdolności to jeden z najczęstszych powodów odmowy nie tylko udzielenia leasingu, ale i kredytu czy innej formy finansowania. Jest to powód odrzucenia wniosku dotyczący nie tylko przedsiębiorców, ale i osób prywatnych.

Co ma wpływ na zbyt niską zdolność kredytową? To między innymi zbyt niski dochody, za wysokie zadłużenie czy zbyt wysokie straty w działalności.

Negatywna historia w bazach

Firma może otrzymać odmowę udzielenia leasingu również wtedy gdy posiada negatywną historię w bazach. Większość firm sprawdza te najpopularniejsze, czyli:

  • BIG InfoMonitor
  • Biuro Informacji Kredytowej
  • Krajowy Rejestr Długów
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Jeżeli w którejś z baz znajduje się adnotacja dotycząca jego, że firma spóźniła się ze spłatą swoich zobowiązań, bardzo prawdopodobne jest to, że otrzyma decyzję odmowną.

Niskie obroty i mały dochód

Z odmową udzielenia leasingu muszą liczyć się także przedsiębiorstwa, które osiągają za niski dochód, a obroty firmy są za małe. Ogólnie przyjęta zasada mówi o tym, że aby mieć możliwość skorzystania z tej formy finansowania dochód firmy powinien przekraczać 12 rat leasingowych.

Zbyt wysokie zobowiązania finansowe

Jeżeli leasingodawca uzna, że przedsiębiorca spłaca zbyt wiele pożyczek czy rat leasingowych, ze względu na stan zadłużenia może odmówić udzielenia mu kolejnego finansowania. W przypadku jednoosobowych spółek firma leasingowa  bierze pod uwagę nie tylko zadłużenia firmowe, ale i prywatne zarówno samego przedsiębiorcy, jak i jego wspólników.

Zastawiony przedmiot leasingu

Firma leasingowa decydując o udzieleniu finansowania, bierze pod uwagę nie tylko sytuację finansową przedsiębiorcy, ale również ma na uwadzę przedmiot, który będzie wzięty w leasing. Sprawdzają między innymi to, czy dana rzecz nie jest zastawiona. Jeśli jest, pewne jest to, że firmie zostanie odmówione udzielenie leasingu.

Nietypowy przedmiot leasingu

Tylko w teorii w leasing można wziąć wszystko to, co jest potrzebne do prowadzenia biznesu. Prawda jest jednak taka, że firma może nie udzielić finansowania na zakup rzeczy mało popularnej, którą ciężko będzie sprzedać na rynku wtórnym.