BEZPŁATNA WIEDZA

Koniec okresu leasingu – co dalej?

Po zapłaceniu ostatniej raty przez leasingobiorcę leasing zostaje zakończony. Co dalej dzieje się z przedmiotem umowy? Możliwości jest przynajmniej kilka, a wszystkie powinny zostać uwzględnione w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL) lub w zasadniczej umowie. Z każdym z tych dokumentów należ się bardzo dokładnie zapoznać, zanim umowa leasingu zostanie zawarta.

Czy po zakończeniu umowy leasingowany przedmiot przechodzi automatycznie na własność leasingobiorcy?

Co się dzieje z leasingowanym przedmiotem po zakończeniu umowy?

Gdy leasing się kończy, a ostatnia rata została już zapłacona, co dzieje się z przedmiotem leasingu? W przypadku leasingu kapitałowego od razu przechodzi on na własność przedsiębiorcy – ten zgodnie z przepisami po wygaśnięciu umowy staje się jego właścicielem (nie ma możliwości zwrotu leasingowanego przedmiotu leasingodawcy). W tym przypadku nie ma potrzeby załatwiania dodatkowych formalności, które związane są z procedurą wykupu. Z tym muszą zmagać się przedsiębiorcy korzystający z leasingu operacyjnego pod warunkiem, że po wygaśnięciu umowy decydują się na wykup leasingowanego przedmiotu (czego robić nie muszą).

Leasing bez wykupu

Jeżeli leasingobiorca nie zdecyduje się po zakończeniu leasingu operacyjnego na wykup przedmiotu, wówczas po wygaśnięciu umowy będzie musiał dokonać jego zwrotu na rzecz przedmiotu finansującego. Warto pamiętać o tym, że przedmiot leasingu musi wrócić do właściciela w nienaruszonym stanie. Jeżeli będzie inaczej leasingobiorca powinien liczyć się z konsekwencjami – firma leasingowa będzie miała prawo do obciążenia go kosztami naprawy. Zwrotowi podlega wszystko to, co było dołączone do przedmiotu leasingu.

Leasing z wykupem

Po ostatniej racie leasingu operacyjnego leasingobiorca jeżeli wyraża zainteresowanie, może wykupić przedmiot leasingu i zostać jego formalnym właścicielem. W większości przypadków często tak się właśnie dzieje. Wpływ na to ma wiele czynników, między innymi koszty. W zależności od przypadku kwota wykupu może być równa zaledwie 1%  wartości.

Warto pamiętać o tym, że wykup stanowi odrębną transakcję od leasingu, ponieważ w przeciwieństwie do niego nie jest traktowany jako usługa, lecz dostawa towaru. Z tego też powodu do faktury zostaje doliczona 23% stawka VAT.

Wykup i sprzedaż przedmiotu leasingu

Leasingobiorca może po zakończeniu umowy wykupić przedmiot, jednak wcale nie musi go użytkować. Może podjąć decyzje o sprzedaniu go dla innej firmy czy osoby prywatnej. Warto pamiętać, że w tym przypadku niezależnie od tego, kto będzie kupującym, cena sprzedaży musi zostać powiększona o podatek VAT.

Nowa umowa leasingowa

Jeżeli zbliża się koniec leasingu, a przedsiębiorca potrzebuje dodatkowego środka trwałego do prowadzenia swojej działalności, może podjąć decyzję  zawarciu nowej umowy leasingowej, która będzie obowiązywała po wygaśnięciu tej starej. Oczywiście zasady jej obowiązywania (ubezpieczenia, opłaty, wysokość raty) będą ustalane od nowa.

Zdarzają się również sytuacje, w których firmy leasingowe pomimo tego, że umowa zbliża się do końca, udostępniają swoim klientom możliwość jej przedłużenia.