BEZPŁATNA WIEDZA

Jak otrzymać kredyt na samochód?

Nie zawsze kierowca ma możliwość sfinansowania zakupu samochodu z własnych środków. Nawet jeżeli ma odpowiednią kwotę, niekoniecznie chce się pozbywać oszczędności. Jak zatem najlepiej sfinansować zakup samochodu? Warto rozważyć zasadność  skorzystania z możliwości finansowania, jaką jest kredyt samochodowy.

Kredyt samochodowy – co warto wiedzieć?

Kredyt samochodowy jak sama nazwa wskazuje, jest finansowaniem, które można przeznaczyć na zakup nowego lub używanego środka transportu. W tym przypadku kredyt jest odpowiednio zabezpieczony – cesją w dowodzie rejestracyjnym.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku tego rodzaju kredytu produktem celowym jest zakup samochodu (nowego, używanego), co oznacza, że środków z niego pozyskane nie mogą być przeznaczone na inny cel.

Zanim bank udzieli kredytu samochodowego, ustalana jest zdolność kredytowa wnioskującego. W większości przypadków czas kredytowania to maksymalnie 10-15 lat. Okres spłaty w dużej mierze uzależniony jest od wielu samochodu oraz możliwości finansowych kredytobiorcy.

W przypadku kredytu samochodowego można przy jego pomocy sfinansować całość albo część zakupu.

Kredyt samochodowy a kredyt gotówkowy

Kredyt samochodowy a gotówkowy to nie są takie same sposoby finansowania, a pomiędzy nimi istnieje jedna pewna znacząca różnica. Chodzi tu o cel, na jaki mają zostać przeznaczone pozyskane środki. W praktyce oznacza to, że kredyt samochodowy przeznaczony jest wyłącznie na zakup wybranego auta. Zupełnie inaczej niż w przypadku wariantu gotówkowego. Tu środki kredytobiorca może przeznaczyć na dowolnie wybrany przez siebie cel.

Jakie dokumenty są niezbędne w ubieganiu się o kredyt samochodowy?

W przypadku kredytu samochodowego niezbędne jest złożenie w banku nieco większej ilości dokumentów niż w przypadku wariantu gotówkowego.

Niezbędne dokumenty to w tym przypadku:

  • dowód osobisty,
  • dokument potwierdzający uzyskiwane dochody,
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu,
  • zaświadczenie z sądu o braku wpisu pojazdu w rejestrze zastawów,
  • umowa kupna-sprzedaży samochodu.

Do tych wszystkich dokumentów konieczne będzie również dołączenie wniosku o uzyskanie finansowania w postaci kredytu samochodowego.

Dlaczego warto skorzystać z kredytu samochodowego?

Brak odpowiedniej sumy oszczędności wcale nie musi być równoznaczny z rezygnacją z zakupu wymarzonego pojazdu. Kredyt samochodowy to przy odpowiedniej zdolności kredytowej bardzo dobry sposób na to, by dać sobie możliwość zakupu wymarzonego auta.

Warto zaznaczyć, że taki kredyt ma znaczną przewagę nad wariantem gotówkowym, dlatego jest to idealna opcja do sfinansowania pojazdy. Jest on znacznie tańszy, dodatkowo może zostać rozłożony na 10-15 lat na raty dopasowane do możliwości kredytobiorcy.

Kredyt samochodowy może zostać przeznaczony na zakup zarówno nowego, jak i używanego pojazdu.

Raty w kredycie samochodowym

W większości placówek bankowych w przypadku kredytu samochodowego kredytobiorcy mogą skorzystać z jednego z trzech typów rat, czyli:

  • rat standardowych,
  • rat balonowych,
  • rat z płatnością rozłożoną na dwie części.

Kredytobiorcy zdecydowanie najczęściej wybierają raty standardowe, płatne co miesiąc. Na ich wysokość składa się część kapitałowa oraz odsetkowa.