BEZPŁATNA WIEDZA

Ubezpieczenie GAP od A do Z

Ubezpieczenie GAP to dodatkowa ochrona finansowa dla właścicieli pojazdów, którzy zdecydowali się na zakup samochodu w leasingu lub na pożyczkę. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej, ubezpieczenie GAP może pokryć różnicę między wartością rynkową pojazdu a kwotą, którą jeszcze pozostaje do spłaty w ramach umowy leasingowej lub pożyczki.

Czym jest ubezpieczenie GAP?

GAP to skrót od angielskiego “Guaranteed Asset Protection”. Jest to ubezpieczenie, które ma na celu zabezpieczenie właściciela pojazdu przed stratą finansową w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu. W praktyce oznacza to, że jeśli wartość rynkowa pojazdu jest niższa niż kwota, którą jeszcze musisz spłacić w ramach umowy leasingowej lub pożyczki, ubezpieczenie GAP pokryje tę różnicę.

Dla kogo jest przeznaczone ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP jest przeznaczone głównie dla osób, które finansują zakup auta poprzez leasing lub pożyczkę. Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje ubezpieczenie GAP jako dodatkową ochronę dla leasingobiorców i osób biorących pożyczkę na zakup pojazdu.

Warianty ubezpieczenia GAP:

  1. GAP Fakturowy: Odszkodowanie odpowiada różnicy między wartością pojazdu na fakturze a odszkodowaniem z OC/AC lub wartością rynkową pojazdu.
  2. GAP Casco: Odszkodowanie odpowiada różnicy między sumą ubezpieczenia z umowy AC a odszkodowaniem z OC/AC lub wartością rynkową pojazdu.
  3. GAP Indeksowy: Odszkodowanie może wynieść do 30% wartości pojazdu w dniu wystąpienia szkody.

Podsumowanie:

Ubezpieczenie GAP to ważne zabezpieczenie dla wszystkich, którzy zdecydowali się na zakup pojazdu w leasingu lub na pożyczkę. Dzięki niemu można uniknąć poważnych strat finansowych w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej pojazdu. Wybierając odpowiedni wariant ubezpieczenia, można dostosować zakres ochrony do własnych potrzeb i możliwości finansowych.