BEZPŁATNA WIEDZA

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy leasingowej?

Zawarcie umowy leasingowej to proces, który może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest dość prosty, jeśli wiesz, jakie dokumenty są potrzebne. W zależności od rodzaju leasingu i firmy leasingowej wymagania mogą się różnić. W tym artykule skupimy się głównie na procedurze uproszczonej, która jest najczęściej stosowana.

Rodzaje umów leasingowych

Istnieją dwa główne rodzaje umowy leasingowej: leasing operacyjny i leasing finansowy. Leasing operacyjny jest bardziej popularny, gdzie firma leasingująca jest właścicielem przedmiotu przez cały okres trwania kontraktu. Z kolei leasing finansowy jest bardziej skomplikowany, gdzie przedsiębiorca od początku staje się właścicielem danego przedmiotu.

Procedura uproszczona

Procedura uproszczona dotyczy głównie środków trwałych, na które jest duży popyt, takich jak samochody osobowe, samochody dostawcze i ciężarowe do 3,5 tony oraz maszyny i urządzenia biurowe od renomowanych producentów.

Dokumenty potrzebne w procedurze uproszczonej dla firm

 1. Dane rejestrowe firmy:
  • NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej): Jest to unikalny numer przypisany każdej firmie, który identyfikuje podmiot w transakcjach podatkowych.
  • REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej): Numer identyfikujący jednostkę w rejestrze gospodarki narodowej.
 2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej: Jest to dokument potwierdzający, że firma jest zarejestrowana i legalnie prowadzi działalność gospodarczą.
 3. Umowa spółki (jeśli dotyczy):
  • W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna, wymagana jest umowa spółki.
  • Jeśli firma jest spółką prawa handlowego, wymagany jest ważny przez 3 miesiące wypis z KRS oraz umowa spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami.
 4. Ksero dowodu osobistego leasingobiorcy:
  • Jeśli leasing jest zawierany na firmę jednoosobową, wymagane jest ksero dowodu osobistego właściciela.
  • W przypadku spółki cywilnej – ksero dowodów osobistych wszystkich wspólników.
  • Dodatkowo mogą być wymagane ksero dowodów osobistych poręczycieli, np. współmałżonków.
 5. Dodatkowe dokumenty:
  • W niektórych przypadkach leasingodawca może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak deklaracje podatkowe (PIT-5, PIT-36, CIT-2, CIT-8), oświadczenie o stanie zobowiązań, deklaracja majątkowa czy oświadczenie o niezaleganiu w stosunku do ZUS i US. Te dokumenty służą ocenie możliwości finansowych firmy.

Wybór procedury uproszczonej w leasingu dla firm jest korzystny ze względu na mniejszą ilość wymaganych dokumentów i szybszy proces zawarcia umowy. Jednak ważne jest, aby przedsiębiorcy byli świadomi, jakie dokumenty są potrzebne, aby uniknąć opóźnień i komplikacji. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, proces zawarcia umowy leasingowej może przebiegać sprawnie i bezproblemowo.

Zawarcie umowy leasingowej może być prostsze, niż się wydaje, jeśli jesteś dobrze przygotowany. Kluczem jest zrozumienie, jakie dokumenty są potrzebne i jakie są różnice między procedurą uproszczoną a standardową. Dzięki temu proces zawarcia umowy leasingowej stanie się znacznie łatwiejszy i bardziej przejrzysty.