BEZPŁATNA WIEDZA

Leasing operacyjny a finansowy – porównanie

Wybór odpowiedniej formy finansowania zakupu środków trwałych, takich jak samochody czy maszyny, jest kluczowy dla każdego przedsiębiorstwa. Leasing operacyjny i finansowy to dwie popularne opcje, które oferują różne korzyści i charakterystyki. W TwojBroker.eu rozumiemy, jak ważne jest dokonanie świadomego wyboru, dlatego w tym artykule przybliżymy i porównamy te dwie formy leasingu, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję dla Twojej firmy.

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny to forma wynajmu długoterminowego, w której przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy. W tej opcji, przedsiębiorca płaci regularne raty za użytkowanie środka trwałego, a po zakończeniu umowy ma możliwość jego zwrotu, wykupu za ustaloną wcześniej wartość residualną lub przedłużenia umowy leasingu. Kluczową cechą leasingu operacyjnego jest to, że przedmiot leasingu nie jest zaliczany do aktywów firmy, co pozwala na odliczenie całkowitych rat leasingowych od podstawy opodatkowania.

Charakterystyka leasingu finansowego

Leasing finansowy, znany również jako leasing kapitałowy, jest bardziej zbliżony do zakupu na raty. W tej formie leasingu, przedsiębiorca staje się ekonomicznym właścicielem środka trwałego i amortyzuje go, co oznacza, że przedmiot leasingu jest zaliczany do aktywów firmy. Również raty leasingowe są podzielone na część kapitałową i odsetkową, z czego tylko odsetki są kosztem podatkowym. Po zakończeniu umowy leasingobiorca zazwyczaj staje się właścicielem przedmiotu leasingu.

Porównanie aspektów podatkowych

Jedną z głównych różnic między leasingiem operacyjnym a finansowym są kwestie podatkowe. W leasingu operacyjnym, cała rata leasingowa jest kosztem podatkowym, co może być korzystne dla firm o wysokich przychodach. Natomiast w leasingu finansowym, do kosztów podatkowych zalicza się jedynie odsetki od rat oraz amortyzację, co może być bardziej korzystne dla firm o niższych przychodach lub tych, które chcą szybko zwiększyć swoje aktywa.

Wpływ na bilans i płynność finansową

Leasing operacyjny nie wpływa bezpośrednio na bilans przedsiębiorstwa, ponieważ przedmiot leasingu nie jest zaliczany do aktywów firmy. Może to być korzystne dla wskaźników finansowych firmy. Z kolei leasing finansowy zwiększa aktywa i zobowiązania firmy, co może wpłynąć na jej zdolność kredytową. W kontekście płynności finansowej, leasing operacyjny często oferuje niższe raty, co może być korzystne dla zarządzania przepływami pieniężnymi.

Decyzja zależna od potrzeb firmy

Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym powinien być podyktowany indywidualnymi potrzebami i sytuacją finansową firmy. Leasing operacyjny może być bardziej korzystny dla firm, które regularnie wymieniają środki trwałe, cenią sobie elastyczność i chcą minimalizować wpływ na bilans. Leasing finansowy natomiast może być lepszym wyborem dla firm, które planują długoterminowe użytkowanie środka trwałego i chcą stopniowo budować wartość swoich aktywów.

Podsumowanie

Wybór między leasingiem operacyjnym a finansowym jest ważną decyzją finansową, która powinna być dostosowana do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. W TwojBroker.eu pomagamy naszym klientom zrozumieć różnice i wybrać opcję, która najlepiej odpowiada ich celom biznesowym i sytuacji finansowej. Niezależnie od wyboru, obie formy leasingu oferują elastyczność i możliwość dostosowania do wymagań każdej firmy, co czyni je atrakcyjnymi opcjami finansowania środków trwałych.