BEZPŁATNA WIEDZA

Zawieszenie działalności gospodarczej a leasing

Wielu rzeczy zarówno w życiu jak i w biznesie nie da się przewidzieć. Niekiedy może zdarzyć się tak, że w związku z zaistnieniem pewnych okoliczności konieczne będzie zawieszenie działalności gospodarczej, co wbrew pozorom nie jest takie proste, szczególnie w przypadkach, gdy przedsiębiorca posiada pewne zobowiązania finansowe. Bo choć działalność zostaje wstrzymana, większość z nich w dalszym ciągu musi być opłacana. Jaki wpływ będzie miało zawieszenie działalności na koszt leasingu?

Kiedy możliwe jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że wszelkie kwestie związane z zawieszeniem działalności gospodarczej są prawnie uregulowane, dlatego nie ma tu miejsca na dowolność w działaniach przedsiębiorcy.

Otóż przedsiębiorca, który zdecydował się na zawieszenie działalności, z oczywistych względów nie uzyskuje dochodów. Nie ma również uprawnień do wystawiania faktur (poza nielicznymi wyjątkami,  w których sprzedaż jest dozwolona przepisami). W zawieszonej działalności firma nie musi ponosić także tych wydatków, które są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Po zawieszeniu działalności, jeżeli zostaną spełnione odpowiednie warunki, przedsiębiorca może odliczać podarek VAT. Przepisy mówią również o tym, że niezależnie od aktywności przedsiębiorcy w Księdze Przychodów i Rozchodów mogą być umieszczane ponoszone koszty, ale jedynie te, które wiążą się z umowami zawartymi jeszcze przed dniem, w którym nastąpiło zawieszenie działalności.

Te koszty muszą być regularnie opłacane niezależnie od tego, czy działalność jest prowadzona, czy może pozostaje w zawieszeniu.

Zawieszenie działalności gospodarczej a leasing operacyjny

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca w dalszym ciągu prowadzi swoją działalność, czy może z jakiegoś powodu decyduje się na jej zawieszenie, jest zobowiązany do płynnego regulowania rat leasingowych. Warto pamiętać też o tym że gdy dochodzi do zawieszenia działalności, firma leasingowa musi zostać o tym powiadomiona.

Leasing operacyjny charakteryzuje się tym, że w czasie obowiązywania umowy to leasingodawca jest właścicielem przedmiotu. Dopiero po jej zakończeniu przedsiębiorca może wykupić użytkowany przedmiot.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorcę nadal obowiązuje umowa, jednak w czasie jej trwania zawiesza swoją działalność? W tym przypadku istnieje kilka możliwości postępowania:

  • przedsiębiorca może przedwcześnie zerwać umowę i zwrócić przedmiot leasingu  (może go również wykupić);
  • przedsiębiorca może dokonać cesji leasingu;
  • przedsiębiorca niezależnie od prowadzonej działalności może w dalszym ciągu płacić raty.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, które rozwiązanie będzie najlepsze. W większości przypadków dobrze sprawdzi się kontynuowanie spłat raty, które można zaliczyć do kosztów i odliczyć podatek VAT (ale dopiero po wznowieniu działalności).

Zawieszenie działalności w leasingu finansowym

Leasing finansowy rozliczany jest inaczej niż operacyjny. W tym przypadku cały VAT jest płacony z góry od całości transakcji, zaraz po otrzymaniu przedmiotu leasingu. Z tego też względu  w tym przypadku do kosztów firmowych, będzie można zaliczyć wyłącznie część odsetkową rat leasingowych.