WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY – wygodny i bardzo korzystny

Wynajem długoterminowy to komfort stałych kosztów finansowania i administracji floty.
Leasing zapewnia firmie możliwości sfinansowania samochodu. Obowiązki związane z eksploatacją samochodu spoczywają na leasingobiorcy. W wynajmie natomiast jest inaczej. Nadal można odliczać koszty, ale dodatkowo w cenie raty mamy pełną lub częściową obsługę samochodu. Podczas trwania zwykłej umowy leasingowej, klient spłaca w ratach prawie całą wartość pojazdu. Po zakończeniu regulowania należności może wykupić samochód uiszczając zazwyczaj od 1 do 20% wartości pojazdu, zależnie od umowy, którą zawarł decydując się na skorzystanie z oferty. Należy tutaj zaznaczyć, że wszystkie obowiązki oraz koszty związane z serwisem, naprawami czy codzienną administracją samochodem lub całą flotą spoczywają nadal na przedsiębiorcy. Trzeba pamiętać o okresowych przeglądach, wymianach części eksploatacyjnych, ubezpieczeniach etc. Ponadto auto jest wliczane do majątku firmy co znacząco obciąża jej bilans.
Wynajem jest wygodny i bardzo korzystny.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku leasingu operacyjnego nazywanego również wynajmem długoterminowym. Zapewnia on firmie sfinansowanie floty, ale na lepszych warunkach. Korzyści płyną nie tylko ze względu na finanse, ale również są atrakcyjniejsze pod względem operacyjnym. Z wynajmu długoterminowego mogą korzystać wszystkie firmy, niezależnie od liczby samochodów i wielkości samego przedsiębiorstwa. Nie jest również wymagana zdolność kredytowa. W przypadku wynajmu odpadają także obowiązki związane z administracją samochodami. Należy pamiętać, że podczas wynajmu nie pokrywamy w ratach całej wartości samochodu, ponosimy jedynie koszt równy utracie wartości pojazdu od momentu jego użytkowania oraz podobnie jak w zwykłym leasingu niewielki zysk usługodawcy. Miesięczna opłata (zależnie od rodzaju zawartej umowy) zawiera koszt finansowania auta, ubezpieczenia, likwidacji szkód komunikacyjnych, assistance, przeglądów i napraw serwisowych, samochodów zastępczych czy wymiany opon. Uwaga! Po zakończeniu umowy nie musi wykupować auta oraz zajmować się jego odsprzedażą na rynku wtórnym. Tutaj może po prostu zdać użytkowane obecnie auta i wymienić cała flotę na nowe samochody. Jak widać forma wynajmu długoterminowego, to przede wszystkim oszczędność czasu oraz zasobów ludzkich firmy. W zwykłym leasingu trzeba samochodem lub cała flotą zarządzać, ponosić koszty eksploatacji, ubezpieczenia i wielu innych rzeczy. A każdy się zgodzi, że auto jest w firmie tylko narzędziem, które ma pomagać skupiać się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Najnowsze wyliczenia ekspertów pokazują, że wymierne oszczędności finansowe związane z wykorzystaniem wynajmu, to nawet kilkanaście % w skali roku. Dlatego obecnie wynajem długoterminowy wypiera powoli z firm zwykły leasing.