Wstępna opłata leasingowa w kosztach uzyskania przychodu

Każdy, kto prowadzi własną działalność, ma do czynienia z kwestiami podatkowymi. Leasing jest popularny w Polsce przede wszystkim wśród przedsiębiorców właśnie ze względów podatkowych. Po stronie właścicieli firm, którzy korzystają z usług leasingodawcy, w praktyce powstaje wiele wątpliwości. Najczęściej dotyczą one sposobu zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów przez podmiot prowadzący KPiR. Zatem na wstępie warto zastanowić się, czy wstępna opłata leasingowa może zostać zewidencjonowana w kosztach podatkowych jednorazowo w dacie jej poniesienia?
Przedsiębiorca w leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodów może zliczyć:
• wstępną opłatę leasingową;
• raty leasingowe;
• koszty użytkowania przedmiotu.
W przypadku leasingu finansowego do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy zaliczają:
• odsetkową część rat;
• odpisy amortyzacyjne;
• koszty użytkowania przedmiotu.
Wstępna opłata leasingowa dotycząca przedmiotu leasingu nazywana jest również przygotowawczą opłatą leasingową lub czynszem inicjalnym. Leasingobiorca ma obowiązek jednorazowego uiszczenia wpłaty na poczet opłaty wstępnej przy zwieraniu leasingu na rzecz leasingodawcy. Czynność ta musi nastąpić przed momentem wydania przedmiotu leasingu. Zatem rozpoczęcie realizacji umowy ściśle powiązane jest z opłatą wstępną. Wielu przedsiębiorców nie ma wątpliwości co do możliwości zaliczenia opłaty wstępnej do kosztów uzyskania przychodów. Wątpliwości budzi natomiast moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej. Problem stanowi ustalenie, czy wstępna opłata leasingowa jest kosztem jednorazowym – w całości zaliczonym do kosztów uzyskania przychodów w dacie poniesienia, a co za tym idzie, powinna zostać zaliczona do opłat rozliczanych w czasie proporcjonalnie do okresów trwania umowy
Wstępna opłata leasingowa a koszty uzyskania przychodu
Kwestia momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej już od dłuższego czasu budzi spore kontrowersje. Zatem wyjaśniamy, że wstępna opłata leasingowa ma charakter odrębny i bezzwrotny w stosunku do rat leasingowych uiszczanych w okresie trwania rat leasingowych. Wobec tego wstępną opłatę leasingową należy wiązać nie tyle z całą umową rozumianą w wymiarze czasowym, ile jedynie z momentem zawarcia umowy. Z jej opłaceniem związane jest zawarcie umowy z leasingodawcą oraz skorzystanie z przedmiotu leasingu. W związku z tym, że wstępna opłata leasingowa ma charakter jednorazowy, należy ją również jednorazowo ująć do kosztów uzyskania przychodów w dacie wystawienia faktury. W tym przypadku nie stosuje się proporcjonalnego ujęcia opłaty do okresu trwania umowy leasingowej. Ta konsekwentna kwalifikacja jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorcy.