Wpływ leasingu na zdolność kredytową firmy.

Wpływ leasingu na zdolność kredytową firmy.
Leasing jest bardzo korzystnym sposobem rozwijania działalności firmy. Jednak, czy korzystając z takiej formy finansowania, nie traci ona w oczach banku jako pewny klient, zdolny do terminowego spłacania swoich zobowiązań? Otóż nie. Leasing nie wpływa na zdolność kredytową firmy w sytuacji, gdy jest ona obciążona ratami z tytułu wzięcia w leasing kilku środków trwałych, np. samochodu, maszyn, komputerów. Bank nie traktuje leasingu tak samo jak kredytów, czy pożyczek. Jednak pośrednio leasing może wpłynąć na ocenę zdolności firmy do terminowego spłacania swoich zobowiązań.
Leasing operacyjny a zdolność kredytowa
Sprawdźmy jak to wygląda dla dwóch różnych form leasingu. Załóżmy, że jesteśmy firmą kurierską, która prowadzi działalność z użyciem samochodów dostawczych. Firma się rozwija, więc postanawiamy kupić kolejny pojazd. Mamy do wyboru kredyt albo leasing. Decydujemy się na to drugie rozwiązanie, zawieramy umowę z firmą leasingową i do naszego przedsiębiorstwa trafia nowy, funkcjonalny samochód do przewożenia zamówień. Teraz załóżmy, że w skorzystaliśmy w tym przypadku z leasingu operacyjnego. W takim razie samochód pozostał własnością firmy leasingowej, a więc to ona wykazuje go w swoim bilansie, to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast dla nas każda rata leasingu wraz z opłatą wstępną jest kosztem uzyskania przychodu. W konsekwencji samochód nie jest wpisany po stronie środków trwałych firmy, która jedynie z niego korzysta. Z perspektywy banku natomiast wygląda to następująco: do obliczenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa bierze on pod uwagę jego dochód, liczony jako różnica przychodów i kosztów ich uzyskania. Raty leasingowe mają natomiast taki wpływ na określenie zdolności kredytowej, że wpisywane są po stronie kosztów, więc obniżają dochód. A to, jaki nasza firma ma dochód, ma wpływ na to, czy będzie w stanie udźwignąć kolejne zobowiązania oraz na ewentualną kwotę kredytu i warunki spłaty. Im mniejszy firma przedstawia dochód, tym bank może być mniej skory do udzielenia jej pożyczki na korzystnych warunkach.
Leasing finansowy a zdolność kredytowa
Gdyby natomiast nasza przykładowa firma skorzystała z leasingu finansowego, samochód musiałby być wykazany w jej księgach. Leasing finansowy różni się właśnie tym od leasingu operacyjnego, że jego przedmiot jest wykazywany w aktywach leasingobiorcy. W tym przypadku kosztami uzyskania przychodu są: odsetki od rat leasingu i odpisy amortyzacyjne. W porównaniu do leasingu operacyjnego, leasing finansowy w mniejszym stopniu więc wpływa na wysokość uzyskanych przez naszą firmę dochodów. W konsekwencji bank będzie bardziej nam przychylny. Oczywiście tak jest jeśli korzystamy ze standardowej metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Gdy chcemy zamortyzować szybciej, różnice między formami leasingu się zacierają.
Działalność jednoosobowa i start-up
Przedstawiona wyżej sytuacja dotyczyła małych i średnich przedsiębiorstw, o stosunkowo stabilnej sytuacji finansowej i dobrej historii kredytowania. Przyjrzyjmy się teraz w jakim położeniu znajduje się osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która chce zaciągnąć kredyt w banku. Majątek firmy to zarazem jej majątek. Jeśli więc firma jest obciążona kilkoma kredytami (na zakup maszyn, samochód, obrotowy), to nasz przedsiębiorca będzie miał małe szanse na to, że bank udzieli mu kolejnego, np. hipotecznego na budowę domu. Gdyby wcześniej skorzystał z leasingu, nie miałby takiego problemu. W trudnym położeniu znajdują się też małe firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Mogą one mieć kłopoty z uzyskaniem kredytu, ponieważ trudno im jest udowodnić swoją wiarygodność, a bank może być niechętny do udzielenia im pożyczek ze względu na spore ryzyko finansowania przedsiębiorstwa o niepewnej przyszłości. Jeśli więc zadłużą się już na początku działalności, w przypadku kłopotów finansowych kolejna pożyczka może nie zostać im udzielona. Leasing jest dla nich, nie tylko wygodniejszą, ale i bezpieczniejszą formą finansowania na starcie, bez ryzyka, że w razie kłopotów nie uzyskają kredytu na zaspokojenie bieżących, krótkoterminowych potrzeb. Jak widzimy leasing to doskonała alternatywa dla kredytu, jeśli firma chce utrzymywać zdolność kredytową i pozostawić sobie furtkę w postaci możliwości zaciągania kredytów inwestycyjnych albo obrotowych w bankach.