BEZPŁATNA WIEDZA

Warunki otrzymania leasingu

Leasing ze względu na łatwość uzyskania jest bardzo popularnym sposobem finansowania pojazdów czy innych środków trwałych. Choć leasing często łatwiej dostać niż kredyt, w jego przyznawaniu leasingodawcy kierują się pewnymi zasadami, przez co nie każdy może go otrzymać. Jakie warunki należy spełnić, by skorzystać z leasingu?

Kto może skorzystać z leasingu?

Leasing ze względu na swój specyficzny charakter, dedykowany jest przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy ze względu na możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania chętnie z niego korzystają.

Z leasingu może skorzystać każda firma, niezależnie od branży, rodzaju działalności oraz stażu funkcjonowania na rynku. Warto również wiedzieć, że środki trwałe mogą brać w leasing również lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską oraz przedstawiciele innych wolnych zawodów jak i również rolnicy.

Leasing nie jest przeznaczony tylko dla firm. Mogą skorzystać z niego również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej (leasing konsumencki).

Jakie są warunki uzyskania leasingu?

Umowa leasingu powinna być zawarta w formie pisemnej. Jeżeli tak się nie stanie, jest ona uznawana za nieważną. Są pewne odstępstwa od tej reguły, jednak są nieliczne.

Aby otrzymać leasing, leasingobiorca w składanym wniosku musi również określić przedmiot finansowania.

Decyzja o przyznaniu finansowania w formie leasingu przyznawana jest na podstawie oceny ryzyka leasingowego. Ma to na celu ustalenie tego, czy leasingobiorca będzie w stanie regularnie spłacać comiesięczne raty.

Jak weryfikowana jest kondycja finansowa wnioskodawcy?

Wnioskodawca jest poddawany weryfikacji pod względem kondycji finansowej, co ma odpowiedzieć na pytanie, czy będzie on w stanie regularnie spłacać raty leasingowe w ustalonej wysokości. W tym celu badane są między innymi osiągane dochody, sprawdzany jest wysokość kapitału oraz to, czy wnioskodawca nie posiada wobec żadnych instytucji, czy podmiotów zaległości finansowych.

Procedura uproszczona i standardowa

Weryfikacja wnioskodawcy może przebiegać na zasadach procedury uproszczonej lub standardowej.

W procedurze uproszczonej nie ma konieczności przedstawiania dokumentacji finansowej, ponieważ leasingodawca nie weryfikuje zdolności leasingowej wnioskodawcy. W tym przypadku potrzebne są jedynie najważniejsze dane i dokumenty dotyczące firmy, a wniosek może zostać rozpatrzony nawet w ciągu kilku godzin.

Warto jednak pamiętać o tym, że procedura uproszczona może być stosowana wyłącznie dla środków trwałych o określonej wartości (w zależności od wybranego środka to mac. 700 000 zł).

Procedurę standardową stosuje się dla przedsiębiorstw będących na rynku bardzo krótko lub tych, które decydują się na leasing mało popularnych przedmiotów. Firma leasingowa bardzo szczegółowo analizuje sytuację finansową wnioskodawcy, wymagając przedstawienia szeregu dokumentów nie tylko związanych bezpośrednio z firmą, ale także tych, które mogą wykazać wszystkie dochody osiągane przez firmę.

Jeżeli jest taka potrzeba, w obu przypadkach firma leasingowa może również przeprowadzić dodatkową weryfikację przedsiębiorcy wnioskującego o leasing. Najczęściej jest ona prowadzona w oparciu o popularne rejestry (CEIDG, GUS, REGON, KRS, VAT).