Twójbroker

Ubezpieczenie komunikacyjne

Oferujemy ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASSISTANCE i dodatkowe rozszerzenia. Wybieramy najatrakcyjniejszą ofertę spośród następujących Towarzystw:

 •  PZU S.A.
 •  Sopocie Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Ergo Hestia S.A.
 •  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 •  Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 •  Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna InsuranceGroup
 • AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 •  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 •  Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
 •  TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 •  Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.
 •  CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
 •  Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.

Wieloletnie ubezpieczenie
możliwość wypłaty odszkodowania
możliwość wyboru

Twójbroker

Ubezpieczenie majątkowe

Ubezpieczenie mienia lub odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia majątkowe kojarzone są właśnie z ubezpieczeniami mieszkań i domów jednorodzinnych. Ubezpieczenia te w swoim zakresie pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieżą i dewastacją. Obejmują one zakresem ubezpieczenia konstrukcję budynków, jak również stałe elementy, ruchomości domowe.

Ubezpieczenia mieszkań i domów oferowane w dzisiejszych czasach, w swoim zakresie oprócz wyżej wymienionych ryzyk, mogą być rozszerzane o różne dodatkowe opcje ubezpieczeń.

Twójbroker

Ubezpieczenie GAP

Ubezpieczenie GAP zapewnia bezpieczeństwo finansowe przez cały okres trwania umowy leasingu. Możesz ubezpieczyć pojazdy nowe i używane.

Dodatkowe korzyści:

 • wypłata odszkodowania do wartości fakturowej pojazdu
 • chroni to czego nie chroni polisa AC – utratę wartości samochodu
 • pozwala bez ryzyka ponoszenia dodatkowych kosztów rozliczyć umowę leasingową
 • zapewnia pełną ochronę pojazdu

Twójbroker

Ubezpieczenie
na Życie

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Twoje Życie to ubezpieczenie na życie i zdrowie, dzięki któremu możesz otrzymać wsparcie finansowe i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Oferujemy pełen zakres ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia grupowe.

Towarzystwa z którymi współpracujemy :

Twójbroker

Gwarancje
ubezpieczeniowe

GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE

Gwarancje ubezpieczeniowe przygotowujemy zarówno pod zawarte już umowy, jak i te które są w fazie negocjacji. Naszym nadrzędnym celem jest przejęcie możliwie najszerszego zakresu obowiązków od naszych klientów i sprawne przeprowadzanie ich od początku do momentu, gdy gwarancja jest złożona beneficjentowi