Ubezpieczenie w leasingu

Ubezpieczenie w leasingu
Leasing operacyjny postrzegany jest zazwyczaj jako opcja bardziej opłacalna od kredytu bankowego, gdyż jest korzystniejszy finansowo i podatkowo. Przez to jest bardziej atrakcyjny niż zaciąganie kredytu na zakup samochodu, maszyny czy urządzenia potrzebnego w firmie. Decydując się na leasing operacyjny należy pamiętać jednak o konieczności zabezpieczenia dzierżawionego mienia, a tym samym o dodatkowych opłatach z nim związanych. Takie zabezpieczenie wymusza na leasingobiorcy umowa leasingu. W zależności od typu mienia mowa tu o ubezpieczeniu komunikacyjnym lub majątkowym, którego koszt należy uwzględnić w księgach firmowych po stronie wydatków.
Koszt ubezpieczenia przy leasingu
Poniższe zestawienie prezentuje przykładowe średnie stawki roczne ubezpieczenia leasingu w zależności od przedmiotu leasingu (jako procent od wartości zabezpieczanego mienia):
Ubezpieczenie majątkowe Ubezpieczenie komunikacyjne
Maszyny produkcyjne 0,25-1% Nowy samochód 3-5%
Maszyny rolnicze 0,5-1% Używany samochód 5-10%
Sprzęt przenośny 2-5% Motocykl 5-10%
Sprzęt stacjonarny 0,4-1,5% Nowy ciągnik siodłowy 3-4%
Sprzęt budowlany 0,5-1% Naczepa 1-2%

Do kosztów ubezpieczenia niektórych maszyn doliczyć należy dodatkowo koszt OC (dotyczy np. wózków widłowych, ładowarek czy kombajnów), podobnie jak do ubezpieczenia komunikacyjnego leasingowanego samochodu doliczyć trzeba koszt AC. Dlaczego? Otóż ubezpieczenie samochodu w leasingu musi być kompletne: nie wystarczy samo OC. W umowie leasingu operacyjnego auta wymagane jest zazwyczaj także autocasco, czyli ochrona pojazdu i jego wyposażenia na wypadek kradzieży oraz ochrona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem spowodowanym przez kierowcę, czynniki zewnętrzne, osoby trzecie lub zwierzęta. Składki OC leasingowanego samochodu można zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodu. Nawet po zmianach w leasingu od 2019 r. ubezpieczenie OC leasingu, jako obowiązkowe może być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Natomiast składki AC jedynie do określonej kwoty a więc do tej, która stanowi proporcję kwoty nowego limitu wynoszącego 150 tys. zł do wartości auta.

Po co ubezpieczać leasing?

Ubezpieczenie mienia będącego przedmiotem umowy leasingu operacyjnego leży w interesie obu stron. Leasingodawcę zabezpiecza ono na wypadek ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu leasingu celem otrzymania rekompensaty za szkodę, gdy taki przypadek zajdzie. Z kolei leasingobiorcy w analogicznym przypadku polisa oszczędzi sporo wydatków, gdyż nie musi on naprawiać czy pokrywać kosztów zniszczenia leasingowanego przedmiotu z własnej kieszeni. Pamiętając, że jednocześnie musi on przecież opłacać raty leasingu nawet wówczas gdyby dzierżawiony przedmiot był niesprawny… Dlatego też możliwość otrzymania odszkodowania jest niezwykle ważna. Poza ubezpieczeniem OC i AC, które najczęściej są obowiązkowe przy leasingu samochodów, ubezpieczenie GAP nie jednemu naszemu leasingobiorcy „uratowało życie”. Tłumacząc najkrócej GAP gwarantuje, np. na wypadek kradzieży wypłatę różnicy pomiędzy wartością fakturową nowo wyleasingowanego pojazdu, a wartością rynkową tego pojazdu z dnia kradzieży.
Jak ubezpieczyć auto lub motocykl w leasingu?
Firma leasingowa, będąc właścicielem przedmiotu leasingu, może dyktować warunki jego ubezpieczenia, toteż decydując się na leasing należy wykupić ubezpieczenie spełniające konkretne, wskazane przez leasingodawcę wymagania. Warto je już mieć przy podpisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego leasingowanego przedmiotu.

Co do zasady mamy dwie główne opcje zawarcia umowy ubezpieczenia:
• u leasingodawcy;
• u zewnętrznego agenta.
Wariant pierwszy jest obecnie powszechnie dostępny, bowiem firmy czy brokerzy leasingowi niemal zawsze proponują zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z umową leasingu. Jest to niewątpliwie wygodne dla leasingobiorcy, a może się okazać także bardziej korzystne niż wariant drugi. Wygodne – bo załatwia wszystko w jednym miejscu i za jednym zamachem; a korzystne – bo dzięki umowom między firmami leasingowymi a ubezpieczycielami składka za polisę może być niższa niż ta jaką otrzymałby bezpośrednio u ubezpieczyciela.
Często klienci mają “swoich” ubezpieczycieli, z którymi współpracują od lat – co wtedy?
Jeśli jednak leasingobiorca ma duże zniżki na ubezpieczenie, zwłaszcza na ubezpieczenie komunikacyjne, to zdecydowanie warto porównać koszty ubezpieczenia oferowane przez firmę leasingową z kosztami jakie ubezpieczyciel może zaproponować bezpośrednio. W przypadku posiadania dużych zniżek, np. za dotychczasowe lata bezszkodowej jazdy, najprawdopodobniej oferta na rynku okaże się bardziej atrakcyjna od oferty leasingodawcy. Różnica w cenie ubezpieczenia używanego samochodu o wartości 70-80 tys. zł potrafi sięgnąć nawet 2 tys. zł, dlatego warto dokonać porównania, a następnie ponawiać je co roku przed końcem polisy.
Jeśli leasingobiorca uzna, że chce ubezpieczyć przedmiot leasingu sam, na korzystniejszych warunkach niż oferowane przez firmy leasingowe, to powinien się liczyć z potencjalnym dodatkowym kosztem: tzw. odstępstwem. Trzeba go dodatkowo zapłacić firmie leasingowej, ale nie jest to wysoka kwota. Na ogół jest niewspółmiernie niższa od osiągniętych w ten sposób oszczędności. To dobre i coraz powszechniejsze rozwiązanie, pozwalające na coraz większe obniżanie kosztów firmowych dzięki leasingowi operacyjnemu, który zapewnia spore oszczędności podatkowe sam w sobie.

Kluczowe kwestie w ubezpieczeniu leasingu

Przedmiot leasingu musi być zawsze ubezpieczony i to osobno tj. również w sytuacji gdy leasingobiorca posiada składniki majątku firmowego ubezpieczone w ramach odrębnej polisy firmowej. Ubezpieczenie leasingu maszyn czy wyleasingowanego samochodu musi obejmować pełen zakres ryzyk Ubezpieczenie przy leasingu to dodatkowy koszt, który zwykle nie jest ujęty w ofercie leasingu. Należy jednak o nim pamiętać i się z nim liczyć: im dłuższy leasing na samochód czy maszynę, tym większy koszt ubezpieczenia. Przedmiot leasingu można ubezpieczyć u leasingodawcy lub we własnym zakresie. Ubezpieczenie leasingodawcy można opłacić jednorazowo lub w ratach leasingu. Za ubezpieczenia zewnętrzne płaci się jednorazowo lub w wybranych ratach (kwartalnych, półrocznych).