BEZPŁATNA WIEDZA

Stopy procentowe a leasing

Każdy kierowca będący w posiadaniu auta, którego zakup został sfinansowany poprzez leasing ze zmiennym oprocentowaniem ma nie lada problem ze wzrostem kosztów, związanych z systematycznym podwyższaniem stóp procentowych. To ile będzie wynosiła rata, podobnie jak przy kredytach hipotecznych zależne jest od ustaleń Rady Polityki Pieniężnej.

Jakie czynniki mają wpływ na wysokość raty leasingu?

Jest kilka bardzo ważnych czynników, od których zależna jest wysokość raty leasingowej. Te czynniki to:

  • wartość przedmiotu leasingu,
  • okres finansowania,
  • wysokość wkładu własnego,
  • wartość końcowego wykupu.

Są to czynniki, na których wartość leasingobiorca ma wpływ. Niestety są również takie czynniki, na które nie ma najmniejszego wpływu. Jest to marża leasingodawcy oraz wartość oprocentowania bazująca na referencyjnej stawce WIBOR.

WIBOR a wysokość rat leasingu

Wzrost stóp procentowych zawsze związany jest ze zwiększeniem stawki WIBOR. To z kolei równoznaczne jest z podwyższeniem raty leasingu. Z powodu niesprzyjających gospodarce okoliczność inflacja się pogłębia, a tym samym zwiększone zostają stopy procentowe, co szczególnie mocno uderza w obywateli.

WIBOR dla leasingodawców jest bazową wartością, z której wykorzystaniem obliczają nie tylko wysokość rat, ale i ogólne koszty leasingu. Stawki WIBOR podlegają codziennej aktualizacji, a ich zmiany uzależnione są od zmian wysokości stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeżeli stopy procentowe ulegają podwyższeniu, adekwatnie do ich wzrostu, zwiększony zostaje także i WIBOR.

Większość firm ustalając wysokość raty ma na uwadzę WIBOR 1M lub WIBOR 3M. Co to oznacza i jaki ma wpływ na wysokość raty? Otóż w praktyce oznacza to, że wysokość rat zmienia się co miesiąc lub co trzy miesiące.

Kto najbardziej ucierpi na wysokich ratach leasingu?

Zwiększony WIBOR sprowadzi podwyżki zarówno dla leasingobiorców, którzy są już w trakcje spłacania rat ze zmiennym oprocentowaniem jak i tych, którzy dopiero będą korzystać z takiej formy finansowania. W pierwszym przypadku im więcej kapitału pozostało do spłaty, tym podwyżki dla leasingobiorcy będą większe. Z najwyższymi podwyżkami spotkały się osoby, które zawarły umowę leasingu ze zmiennym oprocentowaniem przed październikiem 2021 roku.

Warto pamiętać o tym, że leasing operacyjny nie jest kredytem hipotecznym zawieranym na wiele lat (tu odsetki stanowią niemal 100% wartości kredytu). Oznacza to, że choć podwyżki raty leasingu będą zauważalne, to jednak nie będą one aż tak wysokie jak w przypadku kredytów hipotecznych.

Czy można obniżyć koszty leasingu przy wysokich stopach procentowych?

Istnieje kilka mniej lub bardziej skutecznych sposobów, które pomogą choćby w minimalnym stopniu obniżyć wysokość rat leasingowych.

W przypadku stale rosnących stóp procentowych dobrym rozwiązaniem ma oszczędność w ogólnych kosztach leasingu, jest wybór mniejszej ilości rat. Im szybciej zostanie spłacone zobowiązanie, tym ogólne koszty będą odpowiednio niższe.

Koszty leasingu można obniży również poprzez dokonanie wyższej wpłaty własnej. Tu jak łatwo się domyślić im kwota leasingu będzie niższa, tym niższe będą odsetki i ogólne koszty leasingu.

W wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem obniżającym koszty leasingu jest niski wykup. Należy przy tym pamiętać, że choć wysoki wykup powoduje odroczenie spłaty kapitału, to jednak jest to obarczone tym, że wówczas zdecydowaną większość miesięcznej raty stanowią odsetki, a nie kapitał. To w końcowym rozrachunku spowoduje naprawdę zauważalnie wyższe koszta ogólne leasingu.

Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Otóż chcąc obniżyć przy stale rosnącym oprocentowaniu, koszty leasingu  należy wybrać możliwie jak najkrótszy okres finansowania, uiścić wysoką wpłatę i zdecydować się na niski wykup. To dobrze brzmi w teorii, jednak w rzeczywistości nie każdy może sobie pozwolić na zastosowanie takiego rozwiązania.

Każdy z parametrów na swój sposób wpływa na obniżenie całkowitego kosztu leasingu. Dlatego warto postarać się o to, by w miarę możliwości spełnić choćby jeden z wymienionych wcześniej warunków.