BEZPŁATNA WIEDZA

Pojazdy dla pracowników a odliczanie VAT-u

Pojazdy-dla-pracownikow

Z całą pewnością można stwierdzić, że samochody osobowe są jednym z najważniejszych składników wyposażenia każdego przedsiębiorstwa. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat odliczania podatku VAT w przypadku tego rodzaju przedmiotów.

Podatek VAT a samochód osobowy

W obecnych czasach w praktycznie każdym przedsiębiorstwie znajdują się na wyposażeniu samochody osobowe. Mogą z nich korzystać zarówno sami przedsiębiorcy, jak i również ich pracownicy. Dzięki temu wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych staje się dużo łatwiejsze oraz bardziej efektywne. Wśród najważniejszych kwestii związanych z samochodami osobowymi w firmie można wymienić sposób ich rozliczania, a w tym odliczanie VAT-u. Jednak ustawa o VAT nie określa w konkretny sposób definicji samochodu osobowego. Informacje o ograniczeniu możliwości odliczenia VAT zawarte są w art. 86a ust. 1. Dotyczy to samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie może przekraczać trzy i pół tony. Pojazdy powinny znajdować się na wyposażeniu danego przedsiębiorstwa. Odliczenie VAT-u od samochodów osobowych w przedsiębiorstwie może być całkowite lub częściowe. Warto zapoznać się z większą ilością informacji na ten temat.

Częściowe odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Podatek VAT może być odliczony od samochodów osobowych w przedsiębiorstwo między innymi w formie częściowej. Dotyczy to sytuacji, w której podatnik wykorzystuje samochód firmowy również do celów prywatnych. W tym przypadku może odliczyć jedynie pięćdziesiąt procent podatku VAT od ponoszonych kosztów eksploatacyjnych. Oprócz tego częściowe odliczanie podatku VAT ma również zastosowanie w innych sytuacjach. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy przedsiębiorca nie chce lub z jakichś powodów nie może prowadzić kilometrówki dla danego samochodu. Częściowy VAT może być również rozliczany w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie może spełnić wszystkich wymogów, które konieczne są do dokonywania pełnych odliczeń. Warto o tym pamiętać podczas wprowadzania samochodu do środków trwałych w danym przedsiębiorstwie, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia, która ma wpływ na generowanie kosztów oraz przychodów. Część podatku VAT, która jest nieodliczona, ma dość duży wpływ na zwiększenie kosztów uzyskania przychodu.

Całkowite odliczenie VAT od samochodów osobowych w firmie

Odliczenie podatku VAT od samochodów osobowych w przedsiębiorstwie może być również całkowite w pewnych uzasadnionych przypadkach. Dotyczy to w szczególności użytkowania samochodu osobowego wyłącznie na cele związane z funkcjonowaniem danej firmy. Dzięki temu możliwe jest pełne odliczenie podatku VAT zarówno od zakupu samochodu, jak i od jego kosztów eksploatacyjnych. Jednak w tej sytuacji muszą być spełnione również pewne dodatkowe warunki. Wśród nich można wymienić następujące:

– konieczność założenia oraz stałego prowadzenia kilometrówki dla celów podatku VAT,

– konieczność spisania regulaminu użytkowania danego pojazdu samochodowego, z którym powinien zapoznać się każdy pracownik zatrudniony w danym przedsiębiorstwie i korzystający z pojazdu,

– konieczność zgłoszenia samochodu osobowego do Urzędu Skarbowego na specjalnym druku VAT-26.

Podsumowanie

Jeśli przedsiębiorstwa jest czynnym podatnikiem VAT to wszystkie samochody osobowe, które znajdują się na stanie firmy, powinny podlegać rozliczeniom VAT. Mogą być one zarówno częściowe, jak i całkowite. Częściowe odliczanie podatku VAT od samochodów osobowych w przedsiębiorstwie dotyczy przede wszystkim sytuacji, w której przedsiębiorca korzysta z pojazdów również do celów prywatnych. W tym przypadku odliczyć można pięćdziesiąt procent podatku VAT. Natomiast w sytuacji, gdy pojazd użytkowany jest wyłącznie na cele firmowe, możliwe jest pełne odliczanie podatku VAT.