BEZPŁATNA WIEDZA

Nadpłata leasingu – jak to wygląda?

Skutki podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP odczuli nie tylko kredytobiorcy, ale również osoby korzystające z leasingu. W związku ze stałym, znacznym wzrostem rat wielu leasingobiorców zastanawia się nad nadpłatą leasingu, co pozwoli im skrócić umowę i wcześniej niż to było przewidziane wykupić leasingowany przedmiot.

Czy nadpłata leasingu jest opłacalnym rozwiązaniem? Co warto wiedzieć, zanim  zdecydujemy się skrócić umowę leasingową?

Formalności związane z nadpłatą leasingu

Raty leasingowe można nadpłacać w dowolnym monecie nawet bez informowania o tym firmy leasingowej. Należy jednak mieć świadomość tego, że nie jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ leasingodawca w takim przypadku niepotrzebnie zamrozi kapitał co nie pozwoli mu uzyskać oszczędności. Firma natomiast w dalszym ciągu będzie wysyłała miesięczne faktury, zgodnie z harmonogramem. To stwarza ryzyko powstania niedopłaty, szczególnie gdy w tym czasie zostaną podniesione stopy procentowe.

Jak zatem nadpłacić raty leasingowe, by uniknąć jakichkolwiek problemów? Jest to możliwe po wcześniejszym kontakcie z firmą leasingową i zmianie harmonogramu spłat. Dzięki temu leasingobiorca uniknie wzrostu kosztów finansowania, a nadpłata nie tylko skróci okres obowiązywania umowy, ale również może doprowadzić do obniżenia wysokości rat.

Jeżeli leasingobiorca będzie miał takie możliwości finansowe może złożyć wniosek o wcześniejszą spłatę leasingu i przedterminowy wykup przedmiotu.

Jakie są koszty nadpłaty leasingu?

Decydując się na nadpłatę rat leasingowych, dobrze jest mieć świadomość tego, że każde sporządzenie aneksu do umowy i zmiana harmonogramu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty manipulacyjnej. Jest to kwota około kilkuset złotych, jej dokładną wartość należy sprawdzić w tabeli opłat i prowizji leasingodawcy.

W przypadku wcześniejszej spłaty wszystkich rat i wykupie przedmiotu przed zakończeniem umowy leasingu, koszty nadpłaty mogą być nawet dwukrotnie wyższe.

Ograniczenia w nadpłacie rat leasingowych

Nadpłata leasingu jest związania z kilkoma ograniczeniami, które należy mieć na uwadzę, jeżeli leasingobiorca zdecyduje się na przedterminowe zakończenie umowy. Przede wszystkim większość firm udzielających leasingu nie zgadza się na to, by całość kapitału była spłacona w jednym roku. Zazwyczaj dopuszczają możliwość rocznej spłaty w wysokości nie większej niż 60-70%.

Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku leasingu operacyjnego nie ma możliwości zbyt szybkiego zakończenia obowiązującej umowy. Zgodnie z prawem finansowanie musi trwać nie krócej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji danego środka trwałego. W praktyce oznacza to minimalny czas umowy wynoszący 24 miesiące dla pojazdów i sprzętu budowlanego i co najmniej 12 miesięcy dla pozostałej części maszyn. Jeżeli wymóg ten nie zostanie spełniony, leasingobiorca straci możliwość korzystnego wykupu leasingowanego przedmiotu.