BEZPŁATNA WIEDZA

Możliwe sposoby rezygnacji z leasingu

Leasing to bardzo popularne w ostatnim czasie rozwiązanie, które pozwala na uzyskanie możliwości sfinansowania nabycia środka trwałego i to bez konieczności jego zakupu.

Choć jest to pod wieloma względami korzystne rozwiązanie czasem może zdarzyć się tak, że przedsiębiorca będzie chciał zrezygnować z leasingu. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to w jaki sposób rozwiązać umowę leasingu?

Na jaki okres zawierana jest umowa leasingu?

Umowa leasingu zawsze zawierana jest na określony czas. To na jak długo zależy przede wszystkim od wysokości wkładu własnego (choć w przypadku niektórych ofert leasingodawców nie jest on wymagany), wysokości comiesięcznych rat oraz od wartości przedmiotu leasingu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowa leasingu powinna trwać przez co najmniej 40% okresu amortyzacji leasingowanego przedmiotu. W zależności od wybranego przypadku może być to zarówno rok, jak i kilka lat.

Wypowiedzenie umowy leasingu – kto może to zrobić?

Aby dowiedzieć się, czy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy leasingu i na jakich zasadach powinna odbywać się cała procedura, należy przede wszystkim zapoznać się z treścią umowy, jaka została podpisana pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. W dokumencie są najważniejsze informacje dotyczące możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy, jak i konsekwencji z tym związanych.

W większości przypadków w umowie zawarty jest zapis, że wypowiedzenie umowy leasingu przysługuje obydwu stronom.

Czy można zrezygnować z leasingu przed końcem umowy?

Rezygnacja z leasingu przed zakończeniem umowy jest możliwa, jednak należy liczyć się z tym, że może być to dość czasochłonna procedura, a przy tym kosztowna dla strony, która z jakiegoś powodu zdecyduje się na rozwiązanie umowy.

W przypadku leasingobiorcy najczęstszą konsekwencją zerwania umowy przedwcześnie jest konieczność wcześniejszej spłaty leasingu. Musi on zapłacić wszystkie pozostałe do końca raty pomniejszone o dyskonto, a także pokryć ewentualne zaległości, co niekiedy ostateczne jest naprawdę wysoką kwotą.

Jakie są sposoby rezygnacji z leasingu przed końcem umowy?

Istnieje kilka sposób rezygnacji z leasingu jedne są mniej inne bardziej korzystne dla strony, która decyduje się na wycofanie się w umowy.

Cesja umowy leasingu

Czasem rezygnacja jest bardzo nieopłacalna. W takim przypadku ratunkiem może być cesja, czyli po prostu przepisanie umowy na inną osobę. Znalezienie takiej osoby leży po stronie leasingobiorcy chcącego wycofać się z umowy przed czasem.

Renegocjacja umowy

Jeżeli leasingobiorca ma problem ze spłatą raty może postarać się o renegocjację warunków umowy. W takim przypadku umowa nie zostaje zerwana, a jedynie wydłużona nawet o kilka lat.                              

Wykup przedmiotu leasingu

Wykup to najbardziej kosztowny sposób na zakończenie umowy, jednak jest on najbardziej opłacalny. Po wykupie leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu i nie musi już uiszczać comiesięcznych rat.  

Podnajem leasingowanego przedmiotu

W przypadku braku możliwości spłat rat warto zastanowić się nad podnajmem leasingowanego przedmiotu. Jednak aby tego dokonać, konieczne jest uzyskanie zgody leasingodawcy, z czym w większości przypadków nie ma większych problemów.

Warto pamiętać o tym, że choć rozwiązanie umowy leasingu przed czasem jest możliwe, to jednak bywa nie tylko kosztowne, ale i czasochłonne. Z tego też powodu warto to rozwiązanie traktować jako ostateczność i skorzystać z tej możliwości tylko wtedy, gdy nie ma innego rozwiązania trudnej sytuacji.