BEZPŁATNA WIEDZA

O leasingu zwrotnym

leasing-zwrotny

Leasing zwrotny to pojęcie, które nie jest znane wszystkim przedsiębiorcom. Jednak rozwiązanie To zapewnia właścicielowi firmy wiele korzyści, między innymi, można Dzięki niemu uwolnić zamrożone środki własne. To doskonały sposób na poprawę płynności finansowej, zachowania ciągłości działalności gospodarczej oraz spłatę zaległych zobowiązań.

Leasing zwrotny co to jest?

Leasing zwrotny samochodu w dużym skrócie polega na tym, że przedsiębiorca znajduje odpowiednią firmę leasingową oraz sprzedaje jej jeden z wybranych składników majątku trwałego w jego firmie. W tym przypadku, mowa oczywiście o samochodzie. Po sprzedaży auta, przedsiębiorca bierze je w leasing. To o tyle korzystne rozwiązanie, że dzięki niemu przedsiębiorca wciąż może korzystać z auta, które jest przedmiotem umowy leasingowej. Dodatkowo, w dowolny sposób może dysponować środkami pozyskanymi z jego sprzedaży. Leasingobiorca dodatkowo może bardzo korzystnie rozliczyć faktury, które dokumentują zarówno sprzedaż auta, jak i jego późniejsze użytkowanie. Trzeba dodać tylko, że właściciel dysponuje samochodem na warunkach, które zostały określone w umowie leasingowej. Tym co się zmienia, jest fakt, że z momentem zawarcia umowy leasingowej prawowitym właścicielem samochodu staje się firma leasingowa, a dotychczasowy właściciel – spada do rangi użytkownika.

Dla kogo jest przeznaczony leasing zwrotny?

Z opcji leasingu zwrotnego skorzystać mogą przede wszystkim ci przedsiębiorcy, którzy obecnie znajdują się w ciężkiej do rozwiązania i trudnej sytuacji finansowej lub potrzebują nagłych, dodatkowych środków na korzystne dla firmy inwestycje. Sprzedaż środków trwałych, bez utraty możliwości dalszego ich użytkowania to doskonały sposób na natychmiastowe odzyskanie płynności finansowej, co pozwala na utrzymanie przedsiębiorstwa w dobrej kondycji. Pozyskane drogą leasingu środki można przeznaczyć na inwestycje, niezbędne zakupy do firmy, spłatę dotychczasowych zobowiązań. To fantastyczny sposób na uniknięcie zaciągania kredytów i pożyczek. Trzeba także dodać, że jest o wiele bardziej korzystny podatkowo.

Księgowanie leasingu zwrotnego – jak powinno wyglądać

Nie każdy przedsiębiorca wie, jak należy księgować leasing zwrotny. Tym bardziej, że jego kwestia nie została uregulowana w ustawie o rachunkowości. Nie wskazano również dokładnych zasad ewidencjonowania transakcji tego typu. Dlatego pierwszy etap transakcji leasingu zwrotnego ujmuje się w księgach rachunkowych identycznie, jak standardową umowę sprzedaży. Jednym słowem – transakcje księguje się tak, jak sprzedaż dowolnego środka trwałego.
Bardzo korzystny dla przedsiębiorcy jest fakt, że w przypadku umowy leasingu zwrotnego wartość rat leasingowych wciąż można zaliczyć w koszty oraz rozliczać na ich podstawie podatek VAT.

Przedsiębiorca musi także zdawać sobie sprawę z tego, że sprzedaż środka trwałego będąca dla przedsiębiorcy osiągnięciem przychodu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz VAT.

Podsumowując, wiele osób wciąż zastanawia się czy leasing zwrotny jest korzystnym rozwiązaniem. Trzeba podkreślić, że taka forma jest szczególnie opłacalna, gdy leasingowany samochód ma dużą wartość. W ten sposób firma zyskuje spore środki finansowe, które umożliwiają jej powrót do dobrej kondycji. Warto również jeszcze raz podkreślić fakt, że z tytułu leasingu można uzyskać spore korzyści podatkowe. Dlatego specjaliści uważają, że w wielu przypadkach leasing zwrotny jest o wiele bardziej opłacalną alternatywą zaciągnięcia pożyczki lub kredytu.