BEZPŁATNA WIEDZA

Leasing finansowy

leasing-finanasowy

Co to jest leasing? Leasing jest jednym z typów stosunków cywilnoprawnych nawiązywanych pomiędzy leasingobiorcą (strona przyjmującą finansowanie) a leasingodawcą (strona finansującą). Pomiędzy stronami zawierana jest umowa mówiąca o tym, że leasingobiorca może korzystać z przedmiotu, który podlega dzierżawie przez określony czas. Zgodnie z przepisami przedmiotem leasingu może być obiekt konsumpcyjny, inwestycyjny bądź nieruchomość. Najczęściej z leasingu korzystają przedsiębiorcy, którym zależy na zoptymalizowaniu obciążeń podatkowych bądź wejściu w posiadanie określonego przedmiotu, bez konieczności sięgania po środki własne.

Czym jest leasing finansowy i jakie są jego charakterystyczne cechy?

Leasing finansowy (często nazywany też kapitałowym bądź inwestycyjnym) opiera się na przekazaniu określonego przepisami przedmiotu przez firmę leasingową na rzecz leasingobiorcy, który w zamian za to, uiszcza co miesiąc raty w przewidzianej umową wysokości. Leasingowany przedmiot zaliczany jest do środków trwałych leasingobiorcy, a co za tym idzie, może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu dzierżawionego przedmiotu.

Cechą charakterystyczną rat leasingowych jest ich podział na dwie części – kapitałową oraz odsetkową. Pierwsza z nich jest spłatą wartości początkowej przedmiotu poddawanego leasingowi, druga natomiast związana jest z kosztami uzyskania przychodu leasingobiorcy. Jak w tym przypadku przedstawiają się kwestie związane z uiszczaniem podatku VAT? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być on opłacony w całości przy podpisywaniu umowy. Dzieje się tak dlatego, że według przepisów i norm, leasing operacyjny traktowany jest jako dostawa towarów.

Co wyróżnia leasing operacyjny spośród alternatywnych sposobów finansowania? Przede wszystkim:

– możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych,

– czas trwania umowy leasingowej zbliżony do normatywnego okresu amortyzacji,

– konieczność spłaty podatku VAT z pierwszą ratą leasingową,

– możliwość wykupienia leasingowanego przedmiotu wraz z ostatnią ratą.

Warto pamiętać o tym, że leasing finansowy w bilansie kosztów firmy nie powinien być ujmowany.

W zależności od sytuacji i ustaleń pomiędzy stronami istnieje możliwość wydłużenia lub skrócenia umowy dotyczącej leasingu finansowego. Najczęściej czas trwania takiej umowy w początkowej fazie dobierany jest do szacowanego czasu zużycia leasingowanej rzeczy.

Kiedy warto skorzystać z leasingu finansowego?

Choć w dalszym ciągu najpopularniejszą formą leasingu jest ten operacyjny, to jednak istnieją sytuacje, w których znacznie korzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z możliwości, jakie daje leasing finansowy. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy:

– przedsiębiorcy zależy na natychmiastowym odliczeniu podatku VAT (jak wiadomo przy leasingu finansowym, musi być on uiszczony wraz z pierwszą ratą);

– przedsiębiorca chce być od razu właścicielem leasingowanego przedmiotu (jest to często wykorzystywane w procesie pozyskiwania dotacji);

– stawka podatku VAT dla leasingowanego przedmiotu jest inna niż 23%.

Z leasingu finansowego skorzystają przede wszystkim te firmy, które korzystają z ryczałtowanego opodatkowania. W takim przypadku wysokość kosztów nie będzie miała żadnego wpływu na podstawę opodatkowania.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w przypadku przedmiotów o bardzo niskiej stawce amortyzacyjnej, leasingodawcy mogą odmówić leasingu operacyjnego, przez co przedsiębiorca chcący korzystać z wybranego przedmiotu musi się zdecydować na leasing finansowy.