BEZPŁATNA WIEDZA

Leasing a tarcza podatkowa

tarcza-podatkowa

Tarcza podatkowa jest zjawiskiem ściśle powiązanym z leasingiem operacyjnym oraz finansowym. Dzięki jej zastosowaniu przedsiębiorcy mają możliwość obniżenia podatku dochodowego poprzez zastosowanie finansowania pochodzącego z zewnętrznych źródeł.

Czym jest tarcza podatkowa i w jaki sposób można ją obliczyć?

Tarcza podatkowa to zjawisko, w którym poprzez dofinansowanie inwestycji przy wykorzystaniu kapitału zewnętrznego pozwala na obniżenie kosztów związanych z podatkiem dochodowym. Jest to możliwe dzięki dopuszczeniu zaliczenia kosztów finansowych do kosztów związanych z uzyskaniem przychodu.
Tarcza podatkowa skierowana jest dla przedsiębiorców rozliczających się ze swojego podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Nie jest to możliwość dostępna dla tych, którzy korzystają z karty podatkowe czy innych form ryczałtowych.
Warto przy tym wspomnieć także, że tarcza podatkowa pozwala na obniżenie nie tylko podatku dochodowego, ale również i podatku VAT.
Do obliczania wartości tarczy podatkowej stosowany jest prosty wzór matematyczny:
K=(1-P) x W
W – to w tym przypadku wartość wydatków finansowych
P – stawka podatku dochodowego
K – rzeczywisty koszt z uwzględnieniem tarczy podatkowej
Istnieje możliwość obliczenia tarczy podatkowej przy pomocy dostępnych specjalnych kalkulatorów.

Tarcza podatkowa a leasing operacyjny

Tarcza podatkowa bardzo często stosowana jest w leasingu operacyjnym. W takim przypadku kosztem jest opłata wstępna także raty miesięczne, liczone w całości. W tym przypadku istnieje możliwość odliczenia doliczane do opłaty wstępnej oraz raty leasingowej kwoty podatku VAT.

Tarcza podatkowa a leasing operacyjny

Tarcza podatkowa stosowana jest nie tylko w leasingu operacyjnym, ale również i finansowym. W tym przypadku możliwe jest wrzucenie w koszty jedynie odsetek od rat leasingowych. Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy korzystający z tarczy podatkowej w leasingu finansowym co stratni w stosunku do tych, którzy korzystają z leasingu operacyjnego. W tym przypadku mają możliwość dokonania amortyzacji leasingowego przedmiotu, co też pozwoli im na uzyskanie niemałych oszczędności.

Tarcze podatkowa a VAT i amortyzacja

Wysokość tarczy podatkowej zależna jest również od sposobu odliczania VAT z wydatków poniesionych na wydatki firmowe, co szczególnie odnosi się do pojazdów firmowych. jeżeli auto jest wykorzystywane w użytku mieszanym, czyli zarówno prywatnie jak i służbowo, wówczas od wydatków związanych z eksploatacją pojazdu przysługuje możliwość odliczenia wyłącznie połowy należnego podatku VAT. W przypadku amortyzacji w tarczy podatkowej wpływ na zobowiązanie uzależniony jest od zastosowanej metody, wartości początkowej środka trwałego oraz stawki amortyzacji. Stawka ustalana jest na podstawie kategorii, do której przynależy leasingowa na środek trwały.
Z tarczą podatkową związane jest również pojęcie osłony podatkowej, na którą składają się następujące wydatki:
– raty leasingowe w leasingu operacyjnym,
– wszystkie opłaty związane z leasingiem,
– amortyzacja,
– odsetki od kredytu.
Tarcza podatkowa, jeżeli jest wykorzystywana w postaci wydatków z finansowanych ze środków zewnętrznych, ma duży wpływ na obniżenie wysokości podatku dochodowego co z pewnością będzie niezwykle korzystna dla interesów wielu przedsiębiorców szczególnie tych, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych. Tarcza podatkowa to kolejny aspekt, dla którego warto rozważyć leasing (zarówno finansowy jak i operacyjny), jako jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa.