BEZPŁATNA WIEDZA

Kredyt samochodowy – co trzeba o nim wiedzieć?

kredyt-samochodowy-1

Kredyt na auto to dla wielu osób jedyna możliwość, by kupić wymarzone cztery kółka. Ceny pojazdów są dość wysokie, więc rzadko kto może pozwolić sobie na zakup salonowego egzemplarza bez odpowiednio dobranego kredytu. Dlatego też warto bliżej przyjrzeć się tej formie finansowania i zastanowić się, kto właściwie może z niej skorzystać.

Kto może ubiegać się o kredyt samochodowy?

W teorii o kredyt na samochód może ubiegać się każda osoba, która ukończyła 18. rok życia. W praktyce oczywiście ogromną rolę odgrywa tu zdolność kredytowa. To właśnie od niej zależy to, czy kredytodawca zdecyduje się na finansowanie zakupu pojazdu. Na zdolność kredytową ma wpływ wiele czynników, w tym m.in. wysokość dochodów, forma zatrudnienia, dotychczasowa historia kredytowa. Warto też pamiętać, że o kredyt na auto mogą się starać nie tylko osoby cywilne, ale też przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, a nawet osoby, które mają przychody z tytułu wynajmu nieruchomości.

Typy kredytów samochodowych

Z założenia kredyty samochodowe dzieli się na trzy podstawowe typy. Inne rodzaje są prawdziwą rzadkością, więc warto skupić się właśnie na nich:

– Kredyt jednoratowy – to bardzo popularny typ kredytu. Polega on na tym, że kredytobiorca wpłaca kredytodawcy tylko jedną ratę. Najczęściej jest to 50%. Mówiąc prościej – przy zakupie samochodu wpłaca się 50% jego ceny, a na koniec okresu kredytowania np. po 12 miesiącach – wpłaca się drugie 50%. Takie kredyty często są nieoprocentowane, by zachęcić do zakupu auta.

– Kredyt balonowy – w tym wypadku kupujący musi wnieść jedną ratę wysokości 20% ceny samochodu (najczęściej jest to ostatnia rata, rzadziej – pierwsza). Pozostałe raty są dużo od niej niższe.

– Kredyt standardowy – w tym wypadku należy spłacać regularne raty kapitałowo-odestkowe. Wpłaca się je co miesiąc, aż do końca spłaty. Minimalny okres kredytowania to pół roku, a maksymalny to 10 lat. W tym typie kredytu nie ma potrzeby wpłaty własnej.

Kredyt na samochód – czy wymaga dodatkowego zabezpieczenia?

Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie, że bank otrzyma rekompensatę z racji udzielonego kredytu. W Polsce stosuje się aż pięć różnych typów zabezpieczeń, a każdy z nich jest dość przyjazny dla kredytobiorcy i nie wymaga od niego wielkiego wysiłku tak, jak ma to miejsce np. ze znalezieniem wiarygodnego żyranta. Jeśli chodzi o kredyt na samochód, to w grę wchodzą następujące zabezpieczenia:

– Zastaw rejestrowy – polega on na umieszczeniu stosownego wpisu w krajowym rejestrze zastawów oraz w samym dowodzie rejestracyjnym. Dzięki temu nie ma wątpliwości, że samochód jest przedmiotem kredytu. W przypadku, gdy kredytobiorca przestanie płacić raty, pojazd przejdzie na własność kredytodawcy.

– Przywłaszczenie na zabezpieczenie – jest to rodzaj bardzo specyficznej umowy. Na jej mocy kredytobiorca przenosi własność pojazdu na kredytodawcę, ale zachowuje możliwość korzystania z pojazdu.

– Cesja praw z polisy AC – w przypadku kradzieży lub zniszczenia pojazdu wypłatę świadczenia z jego ubezpieczenia otrzymuje kredytodawca.

– Weksel in blanco – to pisemne zobowiązanie się do zapłacenia określonej kwoty. Taki weksel uzupełnia się odpowiednią kwotą dopiero w momencie, gdy kredytobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

– Depozyt karty pojazdu – w tym wypadku karta pojazdu jest przechowywana przez bank aż do końca spłaty. To popularne rozwiązanie, ale oznacza, że kredytobiorca nie może sprzedać auta podczas trwania okresu kredytowego.