KORZYŚCI LEASINGU

Jakie są korzyści z leasingu?
Jednym z najistotniejszych powodów poprawy wzrostu zainteresowania taką formą finansowania jest coraz większa świadomość wynikających z leasingu korzyści. Sprawdźmy, które z nich są najbardziej istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.
1. Zmniejszenie podstawy opodatkowania: Jako najważniejszą zaletę leasingu większość przedsiębiorców wymienia korzyści podatkowe. Podpisanie umowy leasingowej pozwala bowiem istotnie zmniejszyć podstawę opodatkowania. Jeśli wybierzesz najpopularniejszy wśród przedsiębiorców leasing operacyjny, odliczysz od podatku kapitałową i odsetkową część raty oraz ewentualną opłatę wstępną poniesioną z tytułu tej formy finansowania. Dodatkową korzyścią podatkową jest możliwość doliczenia podatku VAT do miesięcznej raty. W przypadku leasingu operacyjnego obowiązek amortyzacji pojazdu pozostaje po stronie leasingodawcy. Jeśli zdecydujesz się na leasing finansowy, będziesz mógł wliczyć w koszty jedynie odsetkową część raty. Odmienny jest również sposób naliczania podatku VAT. Wybierając leasing finansowy, całą stawkę VAT-u będziesz zobowiązany uiścić jednorazowo, wraz z pierwszą ratą zobowiązania. Co ważne, stawka VAT naliczana jest adekwatnie do przedmiotu leasingu. Leasing finansowy przyniesie więc najwięcej korzyści firmom, oferującym produkty i usługi ze zmniejszoną stawką VAT lub całkowicie z niego zwolnione. W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego przedmiot leasingu zalicza się do majątku leasingobiorcy.
2. Oszczędność czasu: Podpisanie umowy leasingowej pozwoli Ci zaoszczędzić nie tylko pieniądze, ale również czas. Musisz wiedzieć bowiem, że to leasingodawca, jako formalny właściciel pojazdu musi dopełnić niezbędnych formalności, takich jak jego rejestracja czy zawarcie polisy ubezpieczeniowej. W niektórych pakietach leasingowych na barkach firmy leasingowej spoczywa również obowiązek dokonywania przeglądów oraz wszelkich napraw. A to oznacza, że jedynym obowiązkiem leasingobiorcy jest w takim przypadku… tankowanie do pełna i użytkowanie auta zgodnie z przeznaczeniem.

3. Uproszczona procedura badania zdolności do spłaty: Niestety, młode firmy, które działają na rynku jedynie kilka miesięcy, nie są dla banków zbyt wiarygodnymi klientami. Podpisanie umowy leasingowej okaże się więc dobrym rozwiązaniem dla tych, które z uwagi na brak zdolności kredytowej otrzymały negatywną decyzję kredytową. Aby wnioskować o leasing niezbędne będzie dostarczenie wyłącznie podstawowych dokumentów: dwóch dokumentów tożsamości, zaświadczenia o numerze REGON i NIP oraz wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółek wymagana będzie również umowa spółki oraz wypis z KRS. To jednak nie wszystko. W przeciwieństwie do kredytu bankowego podpisanie umowy leasingowej nie wymaga ustanawiania żadnych zabezpieczeń. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest bardzo prosta. W przypadku braku terminowych płatności finansujący, jako formalny właściciel pojazdu może zwyczajnie zażądać jego zwrotu.

4. Samochód bez wkładu własnego: Niektórzy leasingodawcy umożliwiają podpisanie umowy leasingowej bez konieczności uiszczania wpłaty własnej. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla nowych firm, które szukają sposobu na poszerzenie floty bez konieczności inwestowania środków własnych. Warto dodać jednak, że chcąc całkowicie wyeliminować opłatę wstępną, będziesz musiał potwierdzić swoją wiarygodność w oczach leasingodawcy. W jaki sposób? Dostarczając dodatkowe dokumenty, potwierdzające dobrą sytuację finansową Twojej firmy. Mogą być to np. wyciągi z książki przychodów i rozchodów, roczne zeznania podatkowe PIT, bilans i rachunek zysków i strat czy oświadczenie o przychodzie i dochodzie za ostatni zamknięty miesiąc obrachunkowy.

5. Tańsze ubezpieczenie: Podpisanie umowy leasingowej jest również skutecznym sposobem na obniżenie ceny polisy Autocasco. Jako że umowę zawiera nie korzystający, ale finansujący może on liczyć na zdecydowanie atrakcyjniejsze warunki finansowe.

6. Leasingodawca jako właściciel pojazdu: Na wieść o tym, że przedmiot umowy leasingowej pozostaje formalnie własnością leasingodawcy, wiele osób rezygnuje z takiego sposobu finansowania. Warto jednak spojrzeć na tę kwestię z nieco innego punktu widzenia. Jeśli chcesz rozwijać swoją firmę, wyposażając ją nie tylko w nowoczesny sprzęt, ale również w coraz lepsze pojazdy, taka formuła może okazać się sporą zaletą. Kiedy umowa leasingowa wygaśnie (czas jej trwania wynosi z reguły kilkadziesiąt miesięcy), możesz wykupić użytkowany pojazd lub zrezygnować z wykupu i… podpisać kolejną umowę, której przedmiotem będzie nowsze, lepiej wyposażone auto. Dzięki temu unikniesz konieczności samodzielnej sprzedaży 4 kółek. Co, jak nietrudno zgadnąć często bywa procesem żmudnym i długotrwałym.