BEZPŁATNA WIEDZA

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Każdy kierowca, który decyduje się na zakup nowego pojazdu, musi liczyć się z tym, że auto dość szybko straci bardzo mocno na wartości – średnio może być to nawet 50% ceny rynkowej. Czy można tego uniknąć? Nie do końca, warto jednak rozważyć zasadność zakupu ubezpieczenia GAP, będącego dodatkowym zabezpieczeniem dla kierowców, którzy finansują zakup pojazdu z leasingu czy kredytu, a w czasie użytkowania pojazdu doznają szkody całkowitej.

Czym jest i jak działa ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP (Guaranteed Asset Protection) jest ubezpieczeniem od straty finansowej, do której doszło w wyniku kradzieży samochodu bądź orzeczenia szkody całkowitej. Jest to całkowicie dobrowolne ubezpieczenie, polecane przede wszystkim osobom, które sfinansowały zakup pojazdu z leasingu bądź kredytu.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie GAP może być wykorzystywane zarówno przy samochodach osobowych nowych jak i używanych. Dodatkowo polisą objąć można także samochody zabytkowe, pojazdy specjalne, pojazdy uprzywilejowane, quady, motocykle, pojazdy ciężarowe i rolnicze – wszystkie te urządzenia, które są przedmiotem leasingu czy kredytu.

Jakie są warianty ubezpieczenia GAP?

Kierowca, który zdecyduje się na ubezpieczenie GAP, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że polisa występuje w kilku wariantach. Te najpopularniejsze to:

  • GAP fakturowy –  korzystając z tej opcji firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłaty kwoty będącej różnicą pomiędzy ceną widoczną na fakturze a wartością auta w dniu zdarzenia. Jest to najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia, jednak w związku z tym jest on również najbardziej kosztowny;
  • GAP indeksowy – w tym przypadku w razie wystąpienia szkody właściciel pojazdu otrzyma 20-30% wartości odszkodowania wypłacanego z polisy AC;
  • GAP finansowy to najlepsze rozwiązanie dla kierowców finansujących zakup auta poprzez leasing. W razie wystąpienia szkody kierowca otrzymuje różnicę między sumą pozostałych do spłaty rat leasingu a kwotą odszkodowania z AC.

Jaka jest cena ubezpieczenia GAP?

Kwota rocznego ubezpieczenia GAP waha się od 0,4-1,2%. W większości przypadków wartość polisy doliczana jest do raty kredytu lub leasingu.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie GAP?

Polisa GAP jest dodatkowym kosztem, jednak w przypadku nowych pojazdów szybko tracących na rynkowej wartości w wielu przypadkach jej zakup jest niezwykle opłacalny. Dzięki posiadaniu polisy kierowca nie będzie musiał dopłacać do leasingu w przypadku, w którym dojdzie do zaistnienia szkody całkowitej.

Kiedy następuje wyłączenie ochrony ubezpieczenia GAP?

Pomimo wykupionej polisy GAP nie będzie ona działała w każdym przypadku. Istnieją wyjątkowe okoliczności, w których ubezpieczyciel może wyłączyć jej ochronę. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy:

  • do szkody doszło w wyniku błędu lub celowych działań użytkownika pojazdu,
  • szkoda wyrządzona została przez osobę bez uprawnień do prowadzenia auta,
  • auto było narzędziem przestępstwa,
  • do szkody doszło gdy kierowca znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Zgodnie z umową, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty ubezpieczenia GAP gdy do szkody doszło w  wyniku wady produkcyjnej samochodu. Wówczas wszelkie koszty powinien ponieść jego producent.

Odszkodowanie nie jest wypłacane także w przypadku w którym auto wykorzystywane jest do nauki jazdy.