BEZPŁATNA WIEDZA

Co powinieneś wiedzieć o leasingu?

W ostatnim czasie jednym z najpopularniejszych sposobów zakupu auta w Polsce (zarówno nowego jak i używanego) jest leasing samochodowy. Co warto wiedzieć o tym sposobie finansowania zakupu? Czy rzeczywiście jest on tak korzystny dla klienta indywidualnego?

Czym jest leasing samochodowy?

Leasing samochodowy to umowa cywilnoprawna, w której stronami jest leasingobiorca oraz leasingodawca. Umowa zawarta pomiędzy stronami określa czas trwania finansowania, wysokość comiesięcznych rat, a także prawa i obowiązki, jakie mają względem siebie strony umowy.

Na czym polega leasing samochodu?

Zasada leasingu samochodu jest dość prosta. Leasingobiorca korzysta z odpłatnej dzierżawy auta. Ma prawo do jego użytkowania pod warunkiem, że regularnie opłaca raty w wysokości, która wcześniej została ustalona. Po wygaśnięciu umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu.

Obowiązkowe ubezpieczenie

W przypadku leasingu każdy przedmiot musi zostać ubezpieczony w pełnym zakresie. Przy samochodach niezbędna jest dodatkowa polisa AC, natomiast przy leasingu maszyn czy urządzeń niezbędne będzie ubezpieczenie majątkowe od kradzieży i wszelkich zniszczeń.

W przypadku leasingu pojazdów często można skorzystać z ubezpieczenia GAP (które jest dobrowolne) chroniącego przed stratą finansową związaną z utratą wartości samochodu w momencie powstania szkody całkowitej.

Leasing a korzyści podatkowe

W przypadku skorzystania z leasingu jako formy finansowania leasingobiorca z tego tytuł zyskuje pewne oszczędności. W tym przypadku koszty uzyskania przychodu mogą być doliczone zarówno do opłaty wstępnej, jak i comiesięcznych rat leasingowych. Przy leasingu finansowym za koszt będą uznawane odsetki, tu istnieje również możliwość amortyzacji finansowego środka trwałego.

Na co zwrócić uwagę wybierając leasing?

By skorzystać w pełni z możliwości, jakie daje leasing, przed wyborem oferty należy zwrócić uwagę na:

  • oprocentowanie,
  • wymagane dokumenty,
  • wymaganą wysokość wkładu własnego,
  • maksymalną/minimalną kwotę wykupu,
  • czas trwania wszystkich formalności.

Przed zawarciem umowy należy zapoznać się również z tabelą opłat i prowizji, która zawiera dodatkowe koszty, jakie należy  ponieść z tytułu udzielenia leasingu.

Samochód w leasingu a jego wykup

Gdy umowa leasingu ulegnie zakończeniu, leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu. Nie jest to jednak obowiązkowe i nie musi on korzystać z tej możliwości. Jednak zdecydowana większość leasingobiorców ze względu na to, że jest to korzystne rozwiązanie (niska suma umowna), decyduje się na wykup.

Leasing czy kredyt?

W większości przypadków cala procedura zawarcia umowy leasingu jest prosta i nie wymaga wiele czasu. Klient musi tylko wybrać przedmiot finansowania i dokładnie zapoznać się z warunkami umowy.

Zupełnie inaczej sprawa przedstawia się w przypadku kredytu. To już bardziej skomplikowana procedura, która zależnie od okoliczności może nieco potrwać.

Na korzyść leasingu przemawiają nie tylko prostsze i mniej czasochłonne formalności, ale również to, że często warunki finansowania w jego przypadku są znacznie korzystniejsze niż przy kredycie bankowym.

Leasing w przeciwieństwie do kredytu wymaga zaangażowania jedynie niewielkiej sumy środków własnych, przez co jest bardziej dostępną formą finansowania.

Leasing a Polski Ład

Ze względu na zmiany rozliczania podatku i późniejszej sprzedaży auta poleasingowego, od 1 stycznia 2022 sprawiły, że obecnie nie każdy skorzysta na leasingu jako formie finansowania. Jeszcze przez 1 stycznia 2022 leasingobiorca mógł sprzedać leasingowane auto i po upływie 6 miesięcy od wykupu nie musiał płacić podatku od przychodu w ramach działalności gospodarczej. Obecnie nie dość, że podatek musi być opłacony, to jeszcze jest on naliczany od wartości rynkowe pojazdu w momencie wykupu. Obecnie jedynym sposobem na uniknięcie zapłaty tego podatku jest darowizna.