BEZPŁATNA WIEDZA

Cesja leasingu

cesja-leasingu

Leasing jest wśród przedsiębiorców bardzo popularną formą finansowania posiadanych samochodów. W łatwy i szybki sposób można pozyskać auta niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Problem pojawia się, kiedy leasingobiorca wpada w trudną sytuację finansową, która staje się przyczyną problemów ze spłatą zobowiązania leasingowego. Leasingobiorca może też nie odczuwać dalszej potrzeby użytkowania samochodu bądź też po prostu pragnie wymienić go na nowszy model. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi mu cesja leasingu.

Cesja leasingu – co to jest?

Samochód w leasing bardzo często sprawia przedsiębiorcom różnego rodzaju problemy, dlatego zwyczajnie chcą się go pozbyć. Przedsiębiorca, który chce dokonać cesji leasingu – czyli przeniesienia zobowiązań leasingowych na inną osobę, musi znaleźć podmiot, który będzie zainteresowany przejęciem leasingu na warunkach, które są dokładnie opisane w zawartej wcześniej umowie. Obecnie cesja leasingu jest bardzo popularnym rozwiązaniem, dlatego na różnego rodzaju portalach internetowych można znaleźć ogłoszenia mówiące o chęci oddania przedmiotu w ramach cesji leasingu. Leasingobiorca może więc poszukiwać osoby, która przejmie na siebie jego zobowiązania na własną rękę. O wiele wyższą szansę na znalezienie cesjonariusza mają osoby, które zawarły umowę leasingu na atrakcyjnych warunkach i spłaciły już większość rat.

Na czym polega cesja leasingu i jaka jest procedura dokonania cesji umowy leasingowej?

Jak już wspomniano, leasingobiorca może przenieść swoje zobowiązania leasingowe na osobę trzecią. Zwane jest to porozumieniem trójstronnym. Wszystko dlatego, że przepisanie leasingu musi zostać zaakceptowane nie tylko przez leasingobiorcę i cesjonariusza, ale także firmę leasingową. Wszystko dlatego, że firma leasingowa musi dokonać pozytywnej oceny zdolności finansowych nowego leasingobiorcy. Musi on także wpłacić na rzecz firmy leasingowej odpowiednią opłatę za przygotowanie umowy cesji. Jej wysokość zazwyczaj umieszczona jest na stronie internetowej firmy leasingowej w tabeli opłat i prowizji.

Cesjonariusza obowiązują identyczne warunki umowy leasingowej, jak jego poprzednika. Dzięki temu nowy leasingobiorca może rozliczać raty leasingu w ten sam sposób, jak poprzedni leasingobiorca. Może więc zaliczać je w koszty bieżące i odpisywać podatek VAT.

Osoba, która pozbywa się praw do leasingu, także ponosi duże korzyści. W przypadku braku płynności finansowej, przede wszystkim jest to brak kar oraz kosztów windykacyjnych za zwłokę w spłacie rat leasingowych. Dla osoby przyjmującej leasing jest to szansa na otrzymanie samochodu w atrakcyjnej cenie, co z pewnością jest dla niej czynnikiem decydującym o przyjęciu cesji leasingu. Cesja leasingu jest bardzo dogodną i bezpieczną formą przeniesienia zobowiązania leasingowego na inny podmiot. Praktykowana jest więc przez większość firm leasingowych.

Skutki przejęcia leasingu

Jak już wspomniano, cesja leasingu jest rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich stron porozumienia. Leasingobiorca nie musi już martwić się o to, jak spłacić raty, które mu pozostały, a także nie musi korzystać z samochodu, który nie jest mu już dłużej potrzebny. Cesjonariusz z kolei dzięki nowo zawartej umowie może nabyć atrakcyjne auto w cenie dużo niższej od ceny rynkowej. Firma leasingowa z kolei nie ryzykuje, że dotychczasowy leasingobiorca nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań, a po weryfikacji nowego cesjonariusza zyskuje pewność, że pozostałe ratę leasingu zostaną uregulowane w terminie.