BEZPŁATNA WIEDZA

Cesja leasingu – najważniejsze informacje

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest proste, tym bardziej że mogą zdarzyć się sytuacje, w których firmy tracą płynność finansową, muszą koniecznie wymienić flotę samochodów czy planują zmianę charakteru swojej działalności. To wszystko jest związane z konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, które mogą być na tyle duże, że utrudniają regularną spłatę rat leasingowych. Czy jest dobre rozwiązanie tej sytuacji? W wielu przypadkach ratunkiem od nadmiernych kosztów okazuje się być cesja leasingu.

Czym jest cesja leasingu?

Czym jest cesja leasingu? To po prostu przepisanie umowy leasingowej na inny przedmiot. W związku z zawarciem nowej umowy prawa do użytkowania przedmiotu objętego leasingiem (a tym samym obowiązek zapłaty pozostałych rat) zostają przekazane stronie dokonującej wykupu. Stroną zbywającą umowę leasingową jest cedent, natomiast nabywca jest cesjonariuszem.

Aby doszło do cesji, niezbędna jest zgoda trzech stron. Chodzi tu nie tylko o cedenta i cesjonariusza, ale również o firmę leasingową. Jeżeli ta ostatnia nie wyrazi zgodę na cesję, nie będzie mogła ona dojść do skutku. W większości przypadków zgoda ta zostaje udzielona pod warunkiem, że cesjonariusz może wykazać się odpowiednią zdolności a kredytową co dla firmy będzie gwarancją regularnie spłacanych rat.

Cesja najczęściej przekazywana jest z jednej firmy na drugą, znacznie rzadziej zdarza się, by cesjonariuszem była firma. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w przypadku cesji na osobę prywatną procedury są dość skomplikowane i konieczna jest zamiana klasycznego leasingu na leasing konsumencki.

Jak wygląda cesja leasingu?

Zanim firma zdecyduje się na scedowanie umowy leasingu na inną jednostkę, w pierwszej kolejności musi sprawdzić, jakie jest w tej sprawie stanowisko firmy leasingowej. Warto również zapoznać się z kosztami, jakie firma narzuca na nabywcę leasingu, aby zawrzeć je w ogłoszeniu, które jest najczęściej wykorzystywanym sposobem znalezienia nowego nabywcy umowy leasingowej. Takie ogłoszenia najczęściej oznaczane są tytułem ”oddam leasing“. Aby zwiększyć szansę na możliwość dokonania cesji, powinno być ono atrakcyjne, a oferta, jaka zostanie przedstawiona korzystna dla nowego nabywcy. Im wyższa kwota odstępnego tym szansę na to, że dojdzie do cesji, są znacznie niższe.

Gdy już znajdzie się firma chętna do przejęcia leasingu, należy wystosować odpowiedni wniosek do firmy leasingowej. Dokument poza podstawowymi danymi powinien zawierać również powód cesji.

Jakie są skutki cesji leasingu?

Cesjonariusz, przejmując umowę leasingu, jest zobowiązany do wypełnienia dokładnie takich samych warunków jak poprzedni leasingobiorca (dotyczy to zarówno wysokości rat jak i kwestii związanych z opodatkowaniem). Warto również zaznaczyć, że poza obowiązkami zachowuje również i prawa. Z tego też względu nowy leasingobiorca ma możliwość rozliczenia leasingu na takich samych zasadach jak cedent.

Cedent po sprzedaży umowy leasingu nie musi martwić się karami umownymi, kosztami windykacyjnymi czy odsetkami. Całkowicie uwalnia się on od rat leasingowych, których nie jest w stanie spłacać niezależnie od powodu takiej sytuacji.

Cesja leasingu to szybki i bezpieczny sposób na przeniesienie zobowiązania leasingowego na nowych podmiot. Jest to bardzo często stosowana praktyka wśród firm, które z jakiegoś powodu nie są w stanie w dalszym ciągu ponosić kosztów rat leasingowych.