BEZPŁATNA WIEDZA

Błędy popełniane przy ubezpieczaniu samochodu

W Polsce polisa OC jest obowiązkowa dla każdego kierowcy. Ten ma możliwość wykupu również szeregu dodatkowych ubezpieczeń, które zwiększą bezpieczeństwo podróżowania pojazdem. Wydawać by się mogło, że każda polisa jest taka sama. W rzeczywistości jednak wybierając polisę, można podjąć kilka złych decyzji, przez co ucierpi nie tylko portfel, ale, co gorsza, również bezpieczeństwo poruszania się pojazdem. Jakie błędy przy ubezpieczeniu pojazdu pojawiają się najczęściej? Czy można ich w jakiś sposób uniknąć?

Zakup polisy na ostatnią chwilę

Jednym z najczęściej popełnianych przez kierowców błędów jest zakup polisy na ostatnią chwilę. To błąd, nowe ubezpieczenie zawsze należy wykupić, zanim  stare przestanie działać. To nie tylko pozwoli na zachowanie ciągłości ubezpieczenia, ale również zapewni nieco więcej czasu na przejrzenie oferty ubezpieczycieli i znalezienie najkorzystniejszego rozwiązania.

Warto pamiętać o tym, że w Polsce każdy kierowca jest zobowiązany do posiadania polisy OC. Z tego też względu należy zadbać o ciągłość ubezpieczenia, wszelkie przerwy mogą wiązać się z karami.

Brak dokładnego zapoznania się z zapisami OWU

Ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) to bardzo ważny dokument, w którym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia. Dlatego bardzo ważne jest to, by ubezpieczony dokładnie zapoznał się z zapisami, jakie zostały w nim zawarte. W dokumencie znajdują się zarówno prawa jak i obowiązki ubezpieczyciela i kierowcy.

Zapoznanie się z OWU pozwoli uniknąć wielu przykrych sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia drogowego. Bez zapoznania się z dokumentem może się okazać, że kierowca ze względu na zapisy w nim zawarte  nie otrzyma oczekiwanego odszkodowania.

Nieprawidłowe określenie wartości pojazdu

W przypadku autocasco składka zależna jest od wartości rynkowej pojazdu. Często zdarza się więc, że kierowcy zawyżają ją lub zaniżają. Warto pamiętać jednak, że w razie wystąpienia szkody wartość auta będzie weryfikowana przez specjalistę. W przypadku zaniżenia wartości auta ubezpieczyciel ze względu na opłacanie zbyt niskich składek może domagać się od kierowcy rekompensaty.

Zatajenie przeznaczenia auta i rzeczywistego kierowcy

Dla ubezpieczyciela ważne jest, w jaki sposób auto będzie wykorzystywane, gdyż inaczej ustala się wysokość składki, gdy pojazd wykorzystywany jest w celach prywatnych, a nieco inaczej gdy jest on wykorzystywany do pracy. Zatajenie rzeczywistego wykorzystania auta może mieć poważne konsekwencje szczególnie w przypadku wystąpienia szkody.

Chcąc zaoszczędzić na OC, właściciele aut często zatajają, że samochodem będzie się poruszała  młoda osoba. Młodzi kierowcy to większe zagrożenie na drodze, dlatego też składki dla nich są zdecydowanie wyższe. Gdy młody kierowca spowoduje wypadek, ubezpieczyciel będzie mógł żądać od właściciela auta zwrotu kosztów wypłaconego odszkodowania stronie poszkodowanej.