BEZPŁATNA WIEDZA

Autem w leasingu za granicę

Finansowanie zakupu auta leasingiem to często jedyne korzystne rozwiązanie. Należy jednak pamiętać o tym, że czasem do podróży za granicę autem potrzebna jest zgoda firmy leasingowej. Jak zatem przygotować się do zagranicznego wyjazdu, będąc posiadaczem auta w leasingu?

Zapisy umowy leasingowej

Choć większość firm leasingowych obecnie nie wymaga uzyskania pozwolenia na wyjazd leasingowanym autem poza granice kraju, dla pewności i własnego spokoju warto jednak przeczytać starannie zapisy umowy leasingowej. Co prawda nie zdarza się to często, jednak może być tak, że firma leasingowa do momentu całkowitej spłaty rat, uważając się za właściciela pojazdu, będzie takiej zgody wymagała. Zapoznanie się z umową nie zajmuje dużo czasu, nie jest to również duży wysyłek, a może pomóc w uchronieniu się od kłopotów. Jeżeli firma leasingowa wymaga zgody, a leasingobiorca po nią nie wystąpił i udał się samochodem za granicę, wówczas może być na niego nałożona kara pieniężna.

Na rynku funkcjonują także firmy, które co prawda nie wymagają uzyskania pozwolenia na wyjazd, jednak od leasingobiorcy udającego się za granicę oczekują wykupienia dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC/AC i zielona karta

Każdy leasingodawca wymaga od leasingobiorcy właściwej dbałości o kwestie związane z ubezpieczeniem auta, niezależnie od tego czy porusza się ono po polskich, czy zagranicznych drogach. W zależności od firmy może być tu standardowe OC, niektóre jednak z nich wymagają od leasingobiorcy wykupienia dodatkowego pakietu np. AC.

Bardzo często jako dodatkowe ubezpieczenie stosowana jest zielona karta. To nic innego jak ubezpieczenie OC w ruchu zagranicznym. Dla osób posiadających wykupione AC zielona karta wydawana jest bezpłatnie. Warto jednak wiedzieć, że nie wszędzie jest ona wymagana. Jej posiadanie jest niezbędne wyłącznie w Tunezji, Czarnogórze, Turcji, Albani, Macedonii, Mołdawii, Maroku, Macedonii, Izraelu, Rosji, Serbii Bośni i Hercegowinie oraz na Ukrainie.

Ochrona GAP za granicą

Wśród leasingobiorców uznaniem cieszy się ubezpieczenie GAP, niezwykle przydatne, gdy konieczne będzie dochodzenie odszkodowania za szkodę całkowitą. Nie jest to jednak ubezpieczenie honorowane wszędzie. Zakres jego obowiązywania dotyczy wyłącznie Europy, jednak z wyłączeniem Rosji.

Upoważnienie PZM

W niektórych przypadkach upoważnieniem leasingodawcy umożliwiającym poruszanie się leasingowanym autem poza granicami może być pełnomocnictwo wystawione przez Polski Związek Motorowy. W związku z tym, że jest to dokument zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Turystyczną, może być wykorzystywany w większości państw europejskich.

Wydanie dokumentu jest odpłatne. Koszty zależne są od długości ważności dokumentu.

Co w przypadku osób jeżdżących za granicę regularnie?

W tym przypadku zasada jest dokładnie taka sama – należy zapoznać się z warunkami umowy leasingowej, a dopiero później podejmować stosowne kroki. Wiedząc, że będziemy często wyjeżdżać leasingowanym autem za granicę już na etapie poszukiwania firmy leasingowej warto wybierać jedynie te, które nie wymagają zgód i dodatkowych opłat przy zagranicznych wyjazdach.