Zamiast kredytu – faktoring i leasing

faktoring

Aby rozwijać swoją działalność, inwestować, kupować nowe środki trwałe czy też pokryć koszty stałe lub zmienne, przedsiębiorstwa decydują się na tzw. finansowanie zewnętrzne, które może przybrać postać kredytu, leasingu lub factoringu. Wybór konkretnego źródła finansowania rozwoju firmy powinien być podyktowany co najmniej kilkoma czynnikami, w tym m.in. strategią rozwoju firmy, sytuacją rynkową czy też rodzajem […]