Leasing operacyjny

leasing-operacyjny

Leasing jest typem stosunków cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą. Leasing pozwala nabyć określony przedmiot bez konieczności wykładania własnych środków finansowych. Tę formę finansowania można podzielić na leasing finansowy i operacyjny, przy czym to ten drugi typ cieszy się większym zainteresowaniem. Czym jest leasing operacyjny? Leasing operacyjny jest jedną z form finansowania zewnętrznego. Jest to […]