Leasing finansowy

leasing-finanasowy

Co to jest leasing? Leasing jest jednym z typów stosunków cywilnoprawnych nawiązywanych pomiędzy leasingobiorcą (strona przyjmującą finansowanie) a leasingodawcą (strona finansującą). Pomiędzy stronami zawierana jest umowa mówiąca o tym, że leasingobiorca może korzystać z przedmiotu, który podlega dzierżawie przez określony czas. Zgodnie z przepisami przedmiotem leasingu może być obiekt konsumpcyjny, inwestycyjny bądź nieruchomość. Najczęściej z […]